Cevaplar

2013-02-13T14:58:26+02:00

s çoğul eki ama sen ingilizcemi istiiyorsun yoksa türkçemi

0
2013-02-13T14:59:32+02:00

Çoğul eki

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara
Çoğul ekleri, tekil isimlerin sonuna gelerek çokluk anlamı katan ekler. Türkçedeki çoğul ekleri -ler ve -lar'dır: elmalar, kalemler, çocuklar, güzellikler vb.
Türkçede çoğul ekleri, eğer bahsi geçen varlığın adedi 'belirtilmeyecekse' kullanılır. Sayı belirtilecekse ismin tekil hali kullanılır: üç adam, beş kuruş vb. "Üç Silahşörler" gibi bazı özel ya da kalıplaşmış tamlamalar bu kurala uymazlar.
Çoğul eklerinin tayini [değiştir]

Bir tekil ismin sonuna gelecek çoğul eki belirlenirken büyük sesli uyumu gözönünde bulundurulur. Kelimenin 'sadece' son hecesindeki sesli ile çoğul ekinin seslisinin büyük sesli uyumuna uyması yeterlidir: davetler, okullar, bayiler vb.
Ancak son seslisi ince okunan bazı sözcükler bu kurala uymazlar: saatler, protokoller, alkoller vb.


4. –ler ÇOĞUL EKİ 
Cins isimlerine gelerek onların çoğul şekillerini yapar.
Kelimeler arasında ilgi kurmaz:
dağlar, fikirler, idealler, öğrenciler, dertler…
Özel isimlere getirildiğinde:
1. Aile anlamı katar; -gil ekinin yerine kullanılır, yapım eki görevinde olduğu için ayrılmadan yazılır
Yarın Ahmetlere gideceğiz.
İzmir’e, amcamlara/dedemlere/teyzemlere gideceğiz. (burada özel isme getirilmemiş.)
Aliler bize gelecekler.
2. Benzerleri anlamı katar, kesme işaretiyle ayırarak yazılır:
Bu millet nice Fatih’ler, Kemal’ler yetiştirecektir.
Bu topraklarda ne Çaldıran’lar, ne Ridaniye’ler yaşandı.
3. Aynı ismi taşıyanları belirtir:
Sınıftaki Ali’ler ayağa kalksın.
Hüseyin’lerin hepsi buraya gelsin.
4. Abartma anlamı katar:
Çalışmak için ta Almanya’lara gitti.
5. Topluluk kavramı bildirir:
Türkler, Yunanlar, Adanalılar, Konyalılar…
Bunların dışında:
-İkilemeler yapar:
Yıllar yılı bekledik.
-Abartma anlamı katar, bazen “bir” kelimesiyle birlikte bu anlamı verir:
Ateşler içinde kıvranıyordu.
O gün dünyalar benim olmuştu.
Valizler dolusu kitapları ne zaman almıştı.
Bir kumaşlar almış, görmelisiniz.
Bir bahçeler var, sözle anlatılmaz.
Bir zamanlar ne kadar şendik.
-Çoğul zamirlere getirilerek tekrar çoğul yapar:Bizler, sizler
-Saygı veya alay anlamı katar:
Dostumuz nedense bizi çağırmamışlar.
Müdür Bey döndüler mi?
-Her anlamı katar:
Akşamları erken yemek yeriz.
Sabahları geç kalkarım.
-“Yaş” kelimesine getirilerek yaşça yaklaşıklık bildirir:
O zaman henüz sekiz yaşlarında idi.
İyelik üçüncü çoğul eki ve şahıs eki ile karıştırılmamalıdır.
Çocuklar (çoğul eki) annelerini (iyelik eki) bekliyorlar (şahıs eki).

0