Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-13T15:00:56+02:00
Kuruma ya da kişiye yönelik hitapla başlanmalıdır. Ad, adres, tarih belirtilmelidir. Açık, duru, yalın, düzgün bir Türkçeyle kaleme alınmalıdır. Amaç açıkça belirtilmelidir. Birden fazla sorun söz konusuysa, bunlar maddeler ya da paragraflar hâlinde belirtilmelidir. Saygılı, ciddi bir dil ve üslup kullanılmalıdır. Mektup bir kurum tarafından yazılıyorsa, kurumun antetli kâğıdı ve zarfı kullanılmalıdır. Daha önce yazılmış bir mektuba karşılık olarak yazılıyorsa, "ilgi" başlığı altında hangi tarih ve hangi sayılı, han­gi konuyla ilgili yazıya karşılık olduğu belirtilmelidir. Sorun, durum ya da dilek açıkça ve kısa cümlelerle belirtilmelidir. Sonuç cümlesinde makamlar arasındaki hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir. Üst makam alt makama yazıyor­sa ya da makamlar arasında denklik varsa "rica ederim", alt makam üst makama yazıyorsa "saygılarımla arz ederim" ifadesiyle cümle tamamlanmalıdır Kurumdan kişiye ya da kuruma yazılıyorsa kurumun en üst makamı tarafından, kişiden kişiye yazılıyorsa yazan tarafından imzalanmalıdır. Ek belgeler mektubun sonunda "Ekler" başlığı altında ve maddeler hâlinde belirtilmelidir. Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalıdır. Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalıdır.
0
En İyi Cevap!
2013-02-13T15:01:50+02:00

Özel Mektup

Edebi Nitelik Taşıyan Özel Mektu

Resmi Mektuplar (Dilekçe)

İş Mektupları

2 5 2