Cevaplar

2013-02-13T15:14:34+02:00

Miladi Takvim

Güneş yılı esasına göre düzenlenen bu takvim, insanların işlerini kolaylaştırır. Ancak miladi takvim normal bir insanın kurabilmesi ve herhangi bir astronomik hesap yapmadan kullanabilmesi kolay değildir. Takvimlerde bir yılı veya ayı başlatma meselesi vardır. Miladi takvimde eskiden yılın başlangıcı güneşin koç burcuna göre (21 Mart ) girişiyle başlardı. Şimdiyse oğlak burcu, yani Ocak başlangıç kabul ediliyor. Bunu tesbit etmek o kadar kolay değildir. Hicri takvim ayın hareketini esas aldığından kullanımı oldukça kolaydır. Hiçbir astronomik bilginiz olmadan hilali görüp ayın başlangıcını anlayabilirsiniz.
Miladi Takvim daha çok dünyalık işlerin takibatında kullanılır. Hasat zamanı, ticari ilişkiler ona göre takip edilir. Mahsul ne zaman çıkacak, ne zaman pazara inecek, ne zaman satılacak gibi sorulara cevap arar. Bu günler seneden seneye değişmez bellidir.

İbadet Takvimi Hicri Takvimdir!

Hicrî-Kamerî takvimi kullanmak için ayı görebiliyor olmak yeterlidir.Kullanımı çok kolay bir takvim olduğu için Hazreti Allah ibadetleri bu aya göre tashih etmiştir. Aya ve gecelere mahsus ibadetler dünyanın her yerinde ve her şartta ayın hareketlerine göre tayin edilebilir.
Sevgili Peygamber Efendimiz(s.a.v) "Ramazan hilâlini gördüğünüzde oruca başlayınız, şevval hilâlini gördüğünüzde de iftâe (bayram) ediniz" (İbn-i Mâce, Siyam.7 ) buyurmuştur.

Neden Hicrî Takvim

Müslümanlar ibadetlerini hicrî takvime göre ifâ ederler. Çünkü hicri takvimde mübarek kandil geceleri, bayramlar her sene başka günlere rast gelir. Oruç ayı olan ramazan, her sene farklı günlere tekabül eder. Oruç mevsime göre bir sıra takip eder. Dünyanın her bölgesi ve zamanın her parçası hem yazın hem kışın dört mevsimin her evresinde orucu tatmış olur. Hicri takvim gece ile gündüz, yaz ile kış soğuk ile sıcak arasında adaletlidir. Gece gündüz dengesinde ibadetler zaman döngüsüyle müsavi hale gelmiş olur. Müslümanlar Hicri takvimde zaman kaymasıyla her gün sırasıyla mübarek kandil ve gecelerin, bayramların bereketini yaşarlar.
Bu iki takvim birbirleriyle karşılaştırılmaz. Ancak birbiriyle karıştırılmamalıdır da. Çünkü mübarek gecelerin ve mübarek ayların ibadet takvimi içinde belirli bir düzeni vardır. Herhangi bir kandilin miladi takvime sürüklenmesi, Hazret-i Allah'ın taktirinin de o tarihe geçeceği manasına gelmez. Birde diğer kandiller arasındaki günleri anlamada ve takip etmede sıkıntılar ortaya çıkar. Dini bir vecibeyi miladi takvime göre takip etmeye çalışmak zincirin halkalarını koparmaktır. Hatta ileride daha büyük karışıklıklara da sebep olabilir. Çünkü hicri takvimden bir günü alıp miladi takvime sürüklemek zincirin halkalarından birinini kopartmak gibidir.

Veladet Kandilinin Yeri Hicrî Takvimdedir

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) veladeti, yani Mevlid Kandili Rebîulevvel ayının 12. gecesidir. Öyleyse her yıl Rebîulevvel ayının 12. gecesi olduğunda Müslümanlar bu mübarek Mevlid Kandilinden gereğince istifade ederler. Bu sene Mevlid Kandili 3 Şubat 2012'de idrak edildi. Peygamberimizin doğum tarihinin miladi takvimde yer bulması, bu tarihe dini bir atıfta bulundurmaz. Önümüzde üç aylar olarak bilinen Receb-i Şerif, Şaban-ı Şerif ve Ramazan-ı Şerif ayları var. Ve bu aylarda da kandiller var. Usul yönünden de kandiller miladi takvimde tatbik edilmediğinden ibadet günlerinde hicri takvimi takip etmek gerekir.

1 5 1
2013-02-13T15:14:38+02:00

Kameri yılın ortalama süresi günlerin yıllara göre dağılımından (19x354+11 x 355) / 30=354 gün 8 saat 48 dakika olarak hesaplanır. Bugün kullanılan güneş yılı yaklaşık 365 gün 5 saat 48 dakika olduğundan Kameri yıl güneş yılından yaklaşık 10 gün 21 saat daha kısadır. Buna göre, 1 Kameri yıl güneş yılının 0.9702 katına, 1 güneş yılı Kameri yılın 1.0307 katına karşı düşer. Ayrıca hicret 15 Temmuz 622'de gerçekleştiğinden, kameri takvimin miladi takvimine göre 621.536 yıl kadar faz farkı bulunur. Eğer örneğin 1 Ocak 1993'ün hicri takvimdeki karşılığını bulmak istersek yukarıdaki değerlerden (1992-621.536) x l.0307=1412.5372 buluruz. Hicri takvime göre 1412 yıl geçmiş olduğundan bu tarih hicri 1413 yılına karşı düşer.

 

1 5 1