Cevaplar

2013-02-13T15:54:23+02:00

tanıyabilmek için Paris, Londra gibi şehirlere elçiler göndermiştir. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır:
• Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da ilk matbaa kuruldu. 
• Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu. 
• Yalova'da kâğıt, İstanbul'da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu. 
• Yeni kütüphaneler açıldı; Doğu ve Batı eserleri tercüme edildi. 
• Çiçek aşısı yaygınlık kazandı. 
• Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı. 
• Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti. 
Mimarî 


0