Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-13T16:25:44+02:00
Sosyal Ve Ekonomik Gelişme Yenilenebilir enerji üretimi, özellikle de   biyokütle, ekonomik gelişme ve istihdam olanakları sağlar. Bu da özellikle ekonomik büyüme fırsatı sınırlı olan kırsal bölgelerde özellikle geçerlidir. Yenilenebilir enerji böylece, kırsal bölgelerdeki fakirliği ve kentsel göç baskılarını azaltmaya yardımcı olur. Toprak Yenileme Niteliğini yitirmiş topraklarda enerji için biyokütle yetiştirmek, önceki tarım ve ormancılık uygulamaları tarafından neredeyse işe yaramaz hale gelmiş bulunan toprakların yenilenmesi için gerekli teşvik ve finansmanı sağlayabilir. Enerji için ekilip biçilen topraklar bir daha ilk hallerine getirilmeyecek olsalar da, bu toprakların biyokütle yetiştirmek için yeniden kazanılması kırsal      
0
En İyi Cevap!
2013-02-13T16:26:05+02:00

Türkiye’de sürekli artan nüfus ve gelişen endüstriye paralel olarak hızla artan bir enerji, özellikle de elektrik ihtiyacı söz
konusudur. Artan elektrik ihtiyacı sonucu elektrik üretimi ve buna bağlı CO2 emisyonu da artmaktadır. Bu çalışmada 2001
‐  2020 yılları arası mevcut ve planlanan elektrik üretimi ve buna bağlı CO2 emisyonu bölgesel olarak belirlenmiştir.
Çalışma kapsamında CO2 emisyonlarının belirlenmesi için mevcut ve planlanan santrallerin elektrik üretimi ve yakıt
tüketim    verileri, emisyon faktörleri, yakıt alt ısıl değerleri, ortalama termodinamik verimleri ve elektrik talep tahmin
değerleri kullanılmıştır. Veriler yıllık ve daha sonra adres verileri kullanılarak bölgesel olarak sınıflandırılmıştır. Öncelikle
mevcut santrallere ait yakıt tüketimine bağlı CO2 emisyonu ve yakıt bazında özel emisyon faktörleri belirlenmiştir. Daha
sonra planlanan santrallere ait CO2 emisyonu belirlenmiştir. 2020 yılı itibariyle Türkiye toplam elektrik üretiminin 377
TWh ve buna bağlı CO2 emisyonunun 194 milyon ton olması beklenmektedir. Adapazarı, İkitelli, İzmir, Keban ve Seyhan
bölgelerinden kaynaklanan yüksek CO2 ve diğer kirletici emisyonları dolayısıyla bu bölgelerin hassas bölgeler haline
gelmesi beklenmektedir.  

1 5 1