Cevaplar

2013-02-13T16:32:15+02:00

DÜZENLİ ORDU , BİRLİK VE BERABERLİK :D 

0
2013-02-13T16:32:22+02:00

Amaçlar
Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Fransız İhtilâli'nin nedenleri hakkında bilgi edinecek,
• İhtilâlin başlamasını ve hangi aşamalardan geçtiğini kavrayacak,
• İhtilâlin temel ilkelerini ve bu ilkelerin Avrupa'yı nasıl etkilediğini öğrenceksiniz.
İçindekiler
• Giriş 69
• Fransız İhtilâli'nin Nedenleri 69
• İhtilâlin Başlaması ve Gelişmesi 75
• Fransız İhtilâli'nin Avrupa'da Etkileri 82
• Özet 82
• Değerlendirme Soruları 83
• Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 84
ÜNİTE
4
Fransız İhtilâli
Yazar
Yrd.Doç.Dr. Kemal YAKUTA N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ
Çalışma Önerileri
• Kitabınızın, "Aydınlanma Çağı" ünitesinde verilen bilgileri
anımsayınız.
• Fransız İhtilâli'nin modern dünyanın oluşmasında büyük katkısı olduğunu unutmayınız.
• Fransız İhtilâli'nin "Atatürkçü düşünce sisteminin" oluşmasındaki etkilerini tartışınız.

0