Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-13T16:47:55+02:00

Klimanın tarihi insanlık kadar eski. İlk insanlar vücut ısılarını koruyabilmek ve kişisel konfor yaratmak için hayvan derilerini kullanıyorlardı. Daha sonraları Mısırlı egemen sınıf palmiye dallarıyla kendisini serinleten esirler kullandı. Romalılar ise meşhur hamamlarında ventilasyon ve ısıtma sistemleri kullandılar. Orta Çağlarda Leonardo Da Vinci yakın bir arkadaşının evinin odalarını havalandırmak (ventilasyon) için su gücü ile çalışan bir fan yaptı.

Ventilasyon ve merkezi ısıtma 19'uncu yüzyılda hızla gelişti. Fanlar, buhar kazanları, radyatörler icad edildi ve kullanılmaya başlandı. 1844'de John Gorrie (1803-1855) U.S Marine Hastanesi'nin (Florida) yöneticisi, yeni soğutma makinasını tanıttı. 1851'de 8080 patentini aldı. Bu dünyadaki ilk ticari soğutma ve havalandırma makinasıydı.

İklimlendirme yani klimanın gerçek babası ise Wills H. Carrier. Klima endüstrisinin bütün hesaplamalarında bir otorite haline gelen Carrier 1922'de ilk centrifugal refrigeration machine'i (santrifüjlü soğutma makinesi) icat etti. Klima, ilk büyük kullanım alanını 1920'li yılların başında tiyatrolarda buldu. Diğer önemli dönüm noktası 1930'da Du Pont şirketinden Thomas Midgley'in Freon soğutucuyu geliştirmesi oldu.

Hızla devam eden teknik gelişmeler sonucunda 1950'li yıllardan itibaren split tip klima cihazları kullanılmaya başlandı.

İklimlendirme havayı ısıtan, soğutan, temizleyen, çeviren (devrettiren) bir süreç ve sürekli olarak nem içeriğini kontrol ediyor. Günümüzde insanlar daha rahat ve verimli yaşayabilmek için klima cihazlarını tercih ediyorlar. Türkiye'de son yıllarda split klima kullanımı başta otel, hastane, okul ve işyeri olmak üzere evlerde de yaygınlaşmaya başladı.

0
2013-02-13T16:54:40+02:00

Eskiden insanlar kapı girişlerine ıslak hasırlar asarak ya da konutlarını(hava akımlarını, evin içine girmeden önce avludaki fıskiyelerin arasından geçirmek yoluyla) serinlik sağlayacak şekilde tasarlayarak çözüm arıyorlardı. 19. yüzyıla gelindiğinde, Havayı serinletmek için buzun önüne vantilatörler yerleştirilmeye başlanmıştı ama Willis H. Carrier'in icadı olan bilimsel olarak tasarlanmış ilk klima için 1902'yi beklemek gerekti.

Carrier, 1901'de Cornell Üniversitesi ElektrikMühendisliği bölümünden mezun oldu aynı yılTemmuz ayında Buffalo'daki Buffalo Forge Company'de çalışmaya başladı. Altı Ay içinde şirketin araştırma geliştirme laboratuvarının başına getirildi. Buradaki ilk projelerinden biri, ısıtma bobinlerinden oluşan bir sistemden geçirildiğinde Havanın ne kadar ısı soğurabileceğini belirlemekti bulguları şirketin ısınma giderlerinde binlerce dolar tasarruf sağladı. İlk projelerinden bir başkası da soğutmaya yönelikti. Brooklyn'de Sackett-Wilhelms Lithographing and Publishing adlı matbaa şirketi, ısı ve nem değişimleri yüzünden kağıdın genleşmesi ve büzüşmesi sonucu baskı sürecinde renklerin donuklaşması gib bir sorun yaşıyordu. Willis H. Carrier 17 Temmuz 1902'de bu şirket için dünyanın ilk klimasının tasarımlarını tamamladı: Klima, matbaanın ısı ve nem oranını hassasiyetle denetleyen 30 tonluk bir makinaydı.

Carrier, icadını geliştirmeyi sürdürdü ve iki yıl sonra 16 Eylül 1904'te püskürtmeli ilk klima sistemi olan "havayı işlemden geçiren aygıt" için Patent başvurusu yaptı. (patent 1906 yılında verildi): Bu sistemdeHava, bir fan aracılığıyla aygıtın içine çekiliyor, püskürtülerek soğutuluyor (ya da ısıtılıyor) ve saflığını bozan her türlü yabancı Maddeden arıtılması için Su bir dizi bölmeden geçiyordu ardından su yeniden dolaşıma girerken, işlenmiş Hava fabrikanın havasını düzenlemek üzere klimadan dışarı veriliyordu. Carrier Engineering ve başka firmaların konut klimaları üretimine geçmesi içinse, 1920'lerin sonunu beklemek gerekecekti.

0