Cevaplar

2013-02-13T16:48:34+02:00

1) İnönüde kazanılan bu zafer yeni Türk devleti'nin iç durumunu güçlen-dirmiştir
2) Türk halkına büyük bir moral güç ve ümit vermiştir
3) Düşman karşısındaki mücadelenin düzenli bir ordu ile kazanılabilece-ği görülmüştür
4) Düzenli ordu - kuvay-ı milliye tartışması son bulmuştur
5) Zafer TBMM'nin otoritesini güçlendirmiş,saygınlığını arttırmıştır
6) Artık vergi toplama ve askere alma işlemleri düzenli bir hal almıştır
7) Son olarak meclis bu zferin kendisine kazandırdığı prestijle 20 ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasıye kanunu adıyla yeni bir anayasa kabul etmiştir

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-13T16:49:04+02:00

1) Anadolu'daki milli kuvvetlere karşı harekete geçmek için uygun za-man ve meken kollayanYunanlıların Çerkez ethem ayaklanmasının bölge üzerinde yaratmış olduğu bunalımdan faydalanmak istemeleri

2) Henüz kurulmuş olan yeni ordunun daha fazla güçlenmesine fırsat vermemek istemeleri

3) Yukardaki iki nedene bağlı olarak ortaya çıkan ve ükeyi zora sokabi-lecek oluşumları fırsat bilerek Sevr anlaşmasını zorla kabul ettirip bu anlaşmadan paylarına düşenleri bir an önce elde etmek istemeleri

4) Yunanlılar açısından bakıldığında ise müttefiklerine Venizelosun iktidardan düşmesinin Anadoludaki saldırgan politikalarını etkileme-yeceğini göstermek istemeleri

0