Cevaplar

2012-10-08T19:54:16+03:00

Sanat genel olarak önce iki gruba ayrılır: 

a) Pratik sanatlar / endüstriyel sanatlar (zanaat)
b) Güzel sanatlar

Güzel sanatlar deyince aklımıza, insan yaratıcılığı, insanın ilk çağlardan bu yana kendini ifade ettiği, tam yetkinleşemediği dönemlerde, çizgi, boya, kil yoluyla içini döktüğü biçimler, desenler, çeşitli oluşumlar gelir. Yetkinleştiği dönemlerde ise, örnekler çok çeşitli. Sözgelimi, ünlü rönesans sanatçıları, yapılar, anıtlar, köprüler, müzeleri dolduran resimler, sonra şiirler ya da Mimar Sinan'ın camileri, çeşmeleri, köprüleri, vb. derken günümüzün sanat eserleri, insan aklıyla duygularının estetik beğenisiyle yaratıcı gücünün ortaya koyduğu, bilim ve teknolojinin de en üst seviyelerindeki çağımız sanatçılarının sanat ürünleri ortaya çıkmıştır: Çağdaş resim, heykel, roman, tiyatro, sinema, çelik ve cam yapılar, incecik kullanım eşyaları, sesin, ışığın, rengin, oyun gücünün birleştiği büyük sahne olayları, türlü tasarımlar.
Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.
Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon, resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki "güzel", sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel sanatlar tabiri kullanılmaktadır.
Güzel sanatlar içine, Ortaçağ bilginleri tarafından on sanat sokulmuştur. Bunlar: 

Sarf (dilbilgisi) Nahiv (sözdizimi) İlmi beyan (güzel konuşma bilimi) Belagat (güzel konuşma bilimi) İstatistik Felsefe, Musiki, Matematk Geometri İlmi heyet (astronomi)

idi. Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasına girmiş ve güzel sanat olmaktan çıkmıştır. 

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/332542-guzel-sanatlar-nedir-dallari-ve-ozellikleri-nelerdir.html#ixzz28j9yQcPc

1 1 1
2012-10-08T19:54:20+03:00

Güzel sanatlar dalları ve özellikleri

Heykel: Bu sanat dalını uygulayan kişiye heykeltraş ismi verilir. Taş, tahta ve çamur gibi malzemeler ile hayalde var olan varlıkları bu malzemeler ile üç boyutlu olarak yapma işlemine heykeltraşlık denir ve en çok popüler olan sanat dalından birisidir.

Heykel Malzemeleri:
Mermer
Beton
Betonarme
Kil
Kalıp çeşitleri
Oyma, kırma, kesme vb araçlar

Mimarlık: İnsanların yaşamını sürdürdüğü yapıları insanların gozüne hoş gelecek şekilde tasarlayan sanat dalıdır. Cami, saray v.b yapılar insanlara hizmet eden yapılardandır ve mimarlığın ilgi alanına en çok giren eserlerdir.

Mimarlık Malzemeleri:
Mermer
Beton
tahta
vb. yapı malzemeleri
Oyma, kırma, kesme vb araçlar

Musiki (Müzik):

Seslere yon veren sanat dalıdır, farklı tonlardaki sesleri bir sıraya dizerek insanların kulağına hoş gelen melodiler oluşturan sanat dalıdır.

Tiyatro: Herhangi bir olayın, oyunun veya yazılmış bir sikeçin, oyuncular tarafından insanların karşısında ve sahnede canlandırılması sanatıdır. Bu işi yapana aktör veya aktris adı verilmektedir. Günümüz radyo ve televizyonlarda sıkça bulunmaktadır.

Güzel sanatlar dalları ve özellikleri hakkında kısaca bilgileri verdik. Yorumlarınızı da bekleriz.

1 5 1