Cevaplar

2013-02-13T16:53:57+02:00

Çoğumuz  çocukluğumuzda Hollywood flimlerinde kovboylarla kızılderililer arasındaki savaşlarda kızılderililerden yana taraf olmuşuzdur. Onların ilkel silahlarıyla istilacılara karşı verdiği amansız mücadeleyi desteklemişizdir. Peki kimdi bu siyah saçlı esmer tenli savaşçı insanlar,  nereden gelmişlerdi ? Colomb’tan binlerce yıl önce bu topraklara yerleşmiş ve bu toprakların gerçek sahipleri olan bu insanların  kökenleri neydi? Bu konulara açıklık getirebilmek için bilimsel kaynaklara ve metodlara başvurmak en doğru yöntem olacaktır. Böylece bilimsel kaynakların ışığında Amerika Yerli halklarının  gerçek kökenlerine , ırklarına ve diğer ırklarla olan bağlarına daha gerçekçi yanıtlar bulmuş olacağız .

         Amerika kıtasında yaşayan insanların kökenlerini araştırırken kısa süredir buralarda bulunan insanlardan daha çok,  asırlardır buralarda bulunan insanların yani kıta yerlilerinin kökenlerini araştırmak daha gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Colomb’dan önce de orada varolan  bu insanlar  ESKİMOLAR ve AMERİKA  YERLİLERİ  olmak üzere iki ırka mensupturlar.

         ESKİMOLAR

Artik Okyanus kıyısını Asya’nın kuzey-doğusundan Groenland’a kadar  işgal eden  Eskimolar kendilerini çevreleyen topluluklardan çok farklıdırlar ve fizik tipleri kadar  kutup hayatına uymuş medeniyetlerle de karakterlenirler,  ırk ve etni burada gerçekten birlikte görülmektedir.

      “ Eskimoların boyları doğudan batıya doğru kısalmakta  ve 1m. 58 ile 1m. 64 arası değişmektedir. Ortanın altındadırlar.  Vücut tıknaz ve kuvvetli bir yapıdadır . Kollar ve bacaklar nisbeten kısadır,  eller ve ayaklar küçüktür. Deri rengi sarımtırak esmerdir ve Mongol lekesi (Doğumda vücudun herhangi bir bölgesinde bulunan koyu leke, Mongol ırklarında genellikle görünür) çocuklarda aşağı yukarı sabit bir şekilde bulunur”.

       Baş karakteristik bir yapıya sahiptir. Uzun ve çok yüksektir . Yüz kitlevidir, önden bakıldığında beş köşeli bir şekil gösterir . Bu çenelerin çok geniş olması ve elmacık kemiklerinin gelişmiş olmasından ileri gelmektedir Mongollarda olduğu gibi elmacık kemikleri  bunlarda da ileri doğru çıkıntı yapmaktadır. Burun orta derecede geniş ve oldukça tümsektir. Mongol pilisi (üst göz kapağından alt göz kapağına kadar uzanan perdemsi uzantı)  bunlarda çoğunlukla görülür. Saçlar siyah ve serttir,  gözler kahve rengidir. Eskiden fizyolojik bakımdan 0 kan grubunun Eskimolarda diğer kan gruplarından  daha yüksek bir nispette bulunduğu hatta saf ırktan kişiler arasında yalnız 0 kan gurubunun var olduğu zannediliyordu . Sonradan yapılan araştırmalar bu fikri doğrulamamıştır . Melezleşmemiş kabilelerde A grubunun sayısı hemen hemen 0 kan gurubu kadar çoktur.

       Eskimoların  bugün yaşadıkları alan çok geniştir, Kuzey Amerika’nın bütün kuzey kıyısı, artik adalar grubu ve Groeland buraya dahil olup batıda Sibirya’da sonlanmaktadır. Bu alanın uzunluğu 9. 000 km dir :Fakat hayat şartlarının sertliği nedeniyle nüfus yoğunluğu çok azdır. 1934’te Eskimolar takriben  40.000 kişi kadardılar. Bunun 18.000 i Groeland 16.000 i Alaska’da yaşıyordu Bunların arasında kalan diğer bölgelerde bu miktar ancak 5.000 i bulmaktadır. Asya Eskimolarının ise sayısı ancak 1000 kadardır .

        Bu ırkın fizik karakterleri bunları açık olarak sarı ırka bağlamaktadır. Onlardan yalnızca başlarının dolikosefal (uzun) oluşları ve burunlarının daha tümsek oluşlarıyla ayrılırlar.  Bu iki karakterin bir dereceye kadar Orta-Asya Mongol ırkında görünür Hiç kuşkusuz Eskimo’ların Amerika’ya gelişleri Asya’dan gelen ve Amerika yerlilerini meydena getiren başlıca göç dalgalarından (Amerika yerlilerinin fizik tipi bugün birçok Çukçi ve Kamçadallarda bulunmaktadır) daha sonraki bir dalgaya karşılık gelmektedir Doğu ve Batı Eskimo’ları arasındaki fark ırkın spesializasyonunun (başın daha fazla uzaması , burnun daralması , boyun kısalması gibi. ) kaynak yerinden , yani Asya’dan , uzaklaştığı oranda arttığını göstermektedir

1 5 1
2013-02-13T16:59:08+02:00

BİRİ SICAKTA BİRİ SOĞUKTA YAŞARRRRRRRRRR

0