Cevaplar

2013-02-13T17:00:17+02:00

Dünya'nın büyük kıtalarından; Afrika'nın tamamı ve Amerika keşfedildi. · Büyük sömürge imparatorlukları kuruldu: · Burjuva sınıfı önem kazanırken, soylu sınıfı önemini kaybetti. · Avrupa'dan Amerika'ya göçlerle, Avrupa kültürü ve uygarlığı yayıldı. · Amerika'dan Avrupa'ya bol miktarda altın ve gümüş geldi.Zenginliğin esası toprak olmaktan çıktı. · Deniz ticaret yolları önem kazandı. · Bilinmeyen hayvanlar ve bitki türleri tanındı. · Köle ticareti ortaya çıktı. · Hristiyanlık yeni yerlere yayıldı. · Avrupa'da kilise ve papaya olan güven azaldı.


0