Cevaplar

2013-02-13T17:14:13+02:00

Balkonun penceresinde bir minik kedi var. Miyavlayıp duruyor. Besbelli aç ve

üşümüş. içeri alın, okşayın, ısıtın, süt verin. Az sonra pembe diliyle yalanıp mırlanmaya

başlayacak. Minik kedi, biraz önce so¤uktan ve açlıktan acı çekiyordu. Dı-

şarıda kalsaydı, bir süre sonra

donacaktı. Şimdi rahat ve

mutlu. Çevresi ile bedeni

uyumlu.

Kaldırım kenarında bir ihtiyar,

kimsesiz. Paçavralarla

sarmış bedenini. Dileniyor, titriyor,

midesi boş, gözleri anlamsı

z. Sertleşmiş damarları

do¤aya uymakta zorluk çekiyor,

kanı çekilmiş gibi vücudundan.

ihtiyar adamı alın,

soba başına götürün, bir kâse sıcak çorba verin, o saat canlanacak gözleri, bir nefes

alacak insanca. ihtiyar adam kaldırım kenarında bir gece daha kalsa belki sabaha

çıkamazdı.

Kaplanı kutuplara götürün, önce penguen kovalayacak kısa bir süre, sonra donup

ölecek... Beyaz ayı, Afrika’da sudan çıkmış balı¤a dönecek. Sudan çıkmış balı

k bir iki çırpınıp can verecek. Leylek, çevresiyle uyumunu sa¤lamak için kışın sı-

cak ülkelere uçacak, yazın evimizin damına yuva kuracak. Ay’a giden astronot

Dünya koşullarını taşıyacak beraberinde...

Canlı yaratık, çevresiyle uyumunu sürdürdü¤ünce yaşar. Bu uyumun tamlı-

¤ında bulur mutlulu¤unu...

Toplum koşulları insanın çevresidir. insan bu çevreyle uyum sa¤ladıkça mutludur.

Uyumsuzluk başladı mı mutsuzluk da boy verir. Kazandı¤ı para yaşaması-

na yetmedi mi insanın uyumsuzlu¤un tohumları serpilmiştir. Fabrika işçisi ücretini

ço¤altmak ister. Çünkü oca¤ına aş, çocuklarına okul, hastasına doktor ve ilaç

gerekir. Çalıştı¤ınca kazanamazsa başlar uyumsuzluk.

Eşiyle yaşantısında bir uyum sa¤layamayan kişi de mutsuzdur. Evde cehenneme

döner hayat. Denizaltı gemisinde havasız kalmış gemici gibi odadan odaya dolanı

r insan. Toplum nasıl evrenin bir uzantısıysa kişiler de bütünün parçalarıdır.

Bu parçaların uyumsuzlu¤u bütünü hemen etkiler. Dişlileri birbirine uymayan

makine zırıltısı gibi bir zırıltı çıkarır.

  metin buysa anlarsın inşallah işine yarar:)))
1 5 1