Cevaplar

2013-02-13T17:18:45+02:00
Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panislavist politika Balkanlardaki gelişmelerin, Osmanlı tarafından, takip edilememesi Fransız ihtilalinin etkisi - milliyetçilik ve bağımsızlık Türklerin Balkanlar'dan tamamen atılmak istenmesi (din farkı)
Trablusgarp Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılıp bundan yararlanılmak istenmesi
Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması Balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı din bazlı ittifak kurmaları İngiltere’nin, 1908’de Estonya'da yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı Balkan politikasında serbest bırakması
0
2013-02-13T17:19:15+02:00

Balkan Savaşı'nın Nedenleri:

Rusya’nın Balkanlarda takip ettiği Panislavist politika Balkanlardaki gelişmelerin, Osmanlı tarafından, takip edilememesi Fransız ihtilalinin etkisi - milliyetçilik ve bağımsızlık Türklerin Balkanlar'dan tamamen atılmak istenmesi (din farkı)
Trablusgarp Savaşı esnasında, Osmanlı Devleti’nin güçsüz olduğunun anlaşılıp bundan yararlanılmak istenmesi
Kiliseler sorununun Balkan devletlerinin lehine sonuçlanması Balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı din bazlı ittifak kurmaları İngiltere’nin, 1908’de Estonya'da yapılan görüşmeler sonucunda, Rusya’yı Balkan politikasında serbest bırakması
0