Cevaplar

2012-10-08T19:57:37+03:00

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi
Profesör SEKRETANSavaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri
New York Times

Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti
Chicago Tribune

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’ nin doğması, yeni Türkiye’ nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ ün Türk halkının işidir Şüphesiz ki, Türkiye’ de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur
John F KENNEDY (ABD Başkanı, 10 Kasım 1963)

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri
Le Jour-Echo de Paris

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır O memlekete, bulabilecek en şerefli isim Ona verilmiştir
Mercel Sauvage(Gazeteci)

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “Türklerin babası” Yeni Türkiye’ yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı
Paris-Soir’ den

O, Türkiye’ nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı Başarıları, Türkiye’ nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi
Times Gazetesi

Savaş Türkiye’ yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır Her sınıf halkın O’ nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’ sına değer bir görünümden başka bir şey değildir(1938)
Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı

1 4 1