Cevaplar

2013-02-13T17:35:38+02:00

Türk Bayrağı ve Ölçüleri 
Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 nolu "Türk Bayrağı Tüzüğü" kararının 4. maddesinde bayrağın boyutları şöyle belirlenmiştir:
Bayrağın standartları:

Madde 4 - Bayrak aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır: 

Bayrağın boyu eninin bir buçuk katıdır Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur. Ay iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir Ayın dış çemberinin çapı Bayrak eninin yarısına eşittir merkeziuçkurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır Ayın iç çemberinin çapı Bayrak eninin onda dördüne eşittir merkezi dış çember merkezinden uçuş yönüne doğru Bayrak eninin 0.0625 katı uzaklıktadır Ayın ağzı uçuş yönüne bakar Yıldız çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya bölündüğü farz edilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana getirilir. Yasadayıldızın uçlarından biri Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği farz edilen çizginin kesiştikleri noktada çizilmiştir. Bu nokta ile iç çemberin uzaklığı için yasada verilen rakam eğer yasadaki şekil doğru ise yanlıştır. Ancak yasadaki şekle uygun Bayrak çizmek için bu rakamın verilmesi de gereksizdir.

Kanuna göre Türk Bayrağı yırtık sökük yamalı delik kirli soluk buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun masalara kürsülere örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti teşekkül dernek vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem flama sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz yakılamaz yere atılamaz gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bayrağın şekli ve yapımı


1 5 1