Cevaplar

2013-02-13T17:37:58+02:00

EĞİTİM, dar tanımıyla yeni kuşakların gerek­li bilgi, beceri, deney ve değerleri elde etme­leri ve kişiliklerini geliştirebilmeleri amacıyla sürdürülen etkinliktir. Geniş tanımıyla eği­tim, okulöncesinde aile ve çevrede başlar, okul sırasında ve yaşamın tüm evrelerinde sürer. Çağlar boyunca kültürel, toplumsal ve ekonomik ge­lişmenin gerektirdiği insanların yetiştirilmesi için eğitim gerekli olmuştur. İlk insan topluluklarında çocukların topluluğun beceri­lerini, geleneklerini ve inançlarını benimse­mesi, yetişkinlerin avlanma, ekip biçme, ye­mek pişirme gibi eylemlerine katılma yoluyla oldu. Başlangıçta, bütün toplumsal çevre ve etkinlikler eğitici işlev görürken, yetişkinlerin tümü de öğretmen konumundaydı.Toplumlar karmaşıklaştıkça yeni kuşaklara aktarılacak bilgi birikimi de arttı. Bu gelişme­lerin sonunda eğitimin okul adı verilen ku­rumlarda, uzman kişilerin aracılığıyla yürütül­mesi gerekli oldu. Eğitim ve eğitim kurumları toplumsal gelişmenin önemli bir parçası duru­muna geldi.


0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-13T17:39:59+02:00

EĞİTİM, dar tanımıyla yeni kuşakların gerek­li bilgi, beceri, deney ve değerleri elde etme­leri ve kişiliklerini geliştirebilmeleri amacıyla sürdürülen etkinliktir. Geniş tanımıyla eği­tim, okulöncesinde aile ve çevrede başlar, okul sırasında ve yaşamın tüm evrelerinde sürer. Çağlar boyunca kültürel, toplumsal ve ekonomik ge­lişmenin gerektirdiği insanların yetiştirilmesi için eğitim gerekli olmuştur. İlk insan topluluklarında çocukların topluluğun beceri­lerini, geleneklerini ve inançlarını benimse­mesi, yetişkinlerin avlanma, ekip biçme, ye­mek pişirme gibi eylemlerine katılma yoluyla oldu. Başlangıçta, bütün toplumsal çevre ve etkinlikler eğitici işlev görürken, yetişkinlerin tümü de öğretmen konumundaydı.Toplumlar karmaşıklaştıkça yeni kuşaklara aktarılacak bilgi birikimi de arttı. Bu gelişme­lerin sonunda eğitimin okul adı verilen ku­rumlarda, uzman kişilerin aracılığıyla yürütül­mesi gerekli oldu. Eğitim ve eğitim kurumları toplumsal gelişmenin önemli bir parçası duru­muna geldi.0