Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-13T17:39:52+02:00

Londra Konferansı’nın Toplanma Sebepleri

-1.İnönü zaferi üzerine, itilaf devletleri arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması.
-İtalya ve Fransa’nın TBMM hükümetiyle barış yapmakta lotekli olmaları, İngiltere’yi de etkilemiş ve böylece İngiltere’nin girişimiyle Londra Konferansının toplanması kararlaştırılmıştır.
-Doğu cephesinde Ermenilere karşı zafer kazanılması.
-Sovyet Rusya ile TBMM arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesi.
-Güney cephesindeki Fransızlara karşı başarı elde edilmesi.
-İtilaf devletleri, Londra konferansındaki Sevr’i biraz değiştirerek Türk tarafına kabul ettirmek istemişlerdir.
-İtilaf devletlerinin Osmanlı hükümetinin yanında TBMM hükümetinin temsilcisinin de Londra konferansına katılmasını istemelerindeki amaçları, Türk tarafı arasında ikilik çıkartarak birbirine düşürmek idi.
-Mustafa Kemal Türk milletinin asıl temsilcisinin TBMM hükümeti olduğunu söyleyerek konferansa doğrudan çağrılmadıkça katılmayacaklarını bildirdi. Bunun üzerine; TBMM hükümeti İtalya aracılığı ile konferansa çağrıldı.
-TBMM hükümetinin Londra konferansına katılmaktaki amacı barışçı olmadıkları hakkında yapılan propagandaları önlemek, milletler arası platformda TBMM yi kabul ettirmek, Misak-ı Milliyi Dünya kamuoyuna açıkça anlatmak idi.konferansta ilk söz hakkı verilen İstanbul hükümetinin temsilcisi sadrazam Tevfik paşa, “Söz hakkı Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM hükümetinin temsilcisine aittir.” Diyerek sözü TBMM nin temsilcisi Bekir Sami beye bırakmıştır.Bekir Sami bey misak-ı milliden asla vazgeçmeyeceklerini söyleyerek Anadolu’nun boşaltılmasını istedi. Yunanlılar ise ne Anadolu’nun boşaltılmasını nede Sevr’in değiştirilmesini istediler.Bekir Sami bey İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcileri ile ayrı ayrı sözleşmeler yaptı. Ancak bunlar TBMM tarafında Misak-ı Milliye aykırı oldukları gerekçesiyle reddedildi.
-Fransa ve TBMM hükümeti Londra da başlayan görüşmeleri konferanstan sonra da devam ettirdi. Fransa görüşmelerde bulunmak için Ankara’ya temsilci gönderdi. Yapılan bu görüşmeler Ankara antlaşması zemini hazırladı.


Kaynak: http://www.bilgiyuvasi.org/londra-konferansi%e2%80%99nin-toplanma-sebepleri-sonuclari#ixzz2KnIXquQb
1 5 1
2013-02-13T17:40:04+02:00

Londra Konferansı (23 Şubat-12 Mart 1921)I. İnönü Savaşı’nın kazanılması üzerine İngilizler de TBMM gerçeğini kabul etmek zorunda kaldılar.
İtilaf Devletleri İstanbul Hükümeti’ni Londra Konferansı’na davet ettiler. İstanbul Hükümeti’nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal’in ya da Mustafa Kemal’in yetki verdiği birisinin de yer almasını istediler. Bu davranışlarıyla TBMM Hükümeti’ni tanımadıklarını göstermek istemişlerdir.
Londra Konferansı’nın Sonuçları

İtilaf Devletleri TBMM Hükümeti’ni konferansa çağırmakla onun varlığını hukuken tanımışlardır. Sevr Barış Antlaşması’nın çeşitli hükümleri tartışma konusu yapılmaya başlamıştır. TBMM Hükümeti bu konferanstan önemli sonuçlar beklemiyordu. Fakat konferansa katılmakla “Türkler barış görüşmelerine yanaşmıyorlar savaşı uzatıyorlar” şeklindeki propagandanın önlenmesi sağlanmıştır. Londra Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Anadolu’da Yunan saldırısı yeniden başladı. Bu durum II. İnönü Savaşı’na neden olmuştur. Londra Konferansı sonrasında TBMM temsilcisi Fransa İngiltere ve İtalya ile ikili antlaşmalar yaptı. Fakat bu antlaşmalarda “devletlerin eşitliği” ilkesine uyulmamıştır. Yapılan antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmadığından yürürlüğe girmemiştir.
2 3 2