Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-02-13T17:53:53+02:00

Böyle bir kitaba neden ihtiyaç vardır… 
Birinci kitabımız olan özelleştirmeleri anlatırken ve özelleşen kuruluşların geride bıraktığı izleri incelerken, beraberinde getirdiği işsizlik, alım gücü kaybı, üretimsizlik ve beraberindeki sosyal kaosun nedenlerinin, bilinçli olarak görülüp, kurtuluş savaşının hemen ardından başlayan kalkınma planlarının rast gele olup olmadığı, planlamanın kurtuluş savaşının özünde Lozan anlaşmasının imzası ile bitip bitmediğini, gözler önüne serebilmek için, baş komutanın konulara bakış açısının derinliğini görme açısından önemli olması nedeni ileydi. 
Aynı zamanda bu kitap serini üçüncü kitabı olacak olan sosyal, iktisadi ve kültürel savaşın detaylarına girildiğinde anlaşılabilirliğinin açılımı için gerekliliğindendi. 
Sosyalizm tanımı da, Bilimsel Sosyalizm tanımı da gökten düşmedi, insanoğlunun var olduğundan bu güne kadar, üretimde ve paylaşımda bir birlerine duydukları ihtiyaçta en adil sistemin oluşturulması için yüzlerce yıllık bilgi ve emek birikiminin bilimsel temellerde günün koşullarına ve bilme uygun olarak süzgeçlerden geçerek çok yönlü irdelenmelerinin ürünü olarak ortaya çıktı, çağın her aşamasında, çağın gerektirdiğini bilimin ateşinin beslenmesi ile gelişti ve gelişimini de sürdürmeye devam edecek. 
Doğmaya dönüştürülmesi mümkün olmayan bu düşünce, doğru analiz ve çözümlerle sürekli olarak yaşama hizmet edeceği açıktır. 

Akla uygunluğun başlangıçta gözle görülene üstün olması, bununla beraber akla uygunluğun gözle görülenle terbiye esası. 
Evvela Sosyalist olmalı, Maddeyi tanımalı! * 
M.Kemal Atatürk 30Kânunuevvel(12Ocak1904) 

Güneş Hüzünlü Batar ın ikinci kitabı olarak neden bu sözlerle başladığımı kitabın okuma sürecinde çok daha iyi anlaşılacağına eminim. 

Düşünceler doğma olarak kabul edildiğinde, doğasına aykırı olduğunu açmak, o dönemin şartlarına uygun köhnemiş bir imparatorluğun yağmalanmış parçacıkları arasından filizlenen yeni ülke oluşturma mücadelesinin temelindeki yöntemlerin hedeflerinin kesintiye uğratılmaması durumunda nereye geleceğimizin anlaşılması için bu kitap gerekli idi, bu kitap için de bu başlangıcın önemli olması gibi. 

1 5 1