Cevaplar

2013-02-13T18:22:20+02:00

Alpaslan, Anadolu’yu fethettikten sonra, birçok Türkmen Beyi İç Anadolu’ya doğru fetihlere devam ettiler. Bunlardan Afşin Bey, Orta Anadolu’da, Kutalmış oğlu Süleyman Bey de İznik taraflarında savaşırken yine bir Türkmen Beyi olan Çaka Bey (Döğüş Bey) de İzmir ve yöresini fethederek burada bir Türk Beyliği kurmuştur. Çaka Bey, İzmir Çaka Beyliği (1081-1097)’nin kurucusudur. İzmir Beyliği’nin Türk tarihindeki önemi, bu beyliğin kurucusu Çaka Bey’in ilk Türk kaptanı oluşundan, bir donanma meydana getirerek Ege Denizi’nde hakimiyet kurmasından ileri gelir. Çaka Bey, Oğuzların Çavuldur boyundan idi. Anadolu’nun fethi sonrasında, Danişment Gazi’nin kumandanlarından biri olarak Malatya dolaylarında başarılı çalışmalar gösterdi. Fakat katıldığı akınlardan birinde Bizans kumandanı Aleksandros’a esir düştü ve İstanbul’a götürüldü. Çaka Bey, İstanbul’daki esaret döneminde deniz ve denizciliğe karşı tutku derecesinde ilgi duymaya başlamıştı. Üstün yetenekleri ile imparatorun dikkatini çekmiş ve saraya alınmıştı. Soyluluk ünvanı ile bazı imtiyazlar da elde etti. Ayrıca bu süreçte Bizans’ın güçlü ve zayıf taraflarını öğrenmiş oldu.
İLK TERSANE

0