Cevaplar

2015-09-25T13:46:00+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Ünlü Düşmesi

İkinci hecesinde dar ünlü olan iki heceli sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde orta hecede kalan dar ünlü olur.

gönül - ü (gönlü)  , burun - u ( burnu) , ağız - ı (ağzı)

* Nehrin karşı kıyısındaki manzara görülmeye değerdi.
*Burası şehrimizin en güzel yerlerinden biridir.

Ünsüz Yumuşaması

Sonunda sert ünsüz p,ç,t,k bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek gelirse sert ünsüzler yumuşak ünsüzlerle b,c,d,g ile değişir.

yiğit  -  e   => yiğide
sokak - ın => sokağın
ağa  - a    => ağaca

*Söylediği her sözü not ettik.
*Okula giderken bana uğrayacak.

BAŞARILAR...
2 5 2