Cevaplar

2013-02-13T18:58:13+02:00

korku dağları bekler (veya aşırır)
korkudan çıldırmak
korku düşmek
korkunun ecele faydası yoktur
korku saçmak
(birine) korku salmak
korkusundan altına etmek (veya kaçırmak veya yapmak)
korku vermek
korkuya kapılmak
korkuya kesmek

0