bir deneyde kullanılmak üzere yarı ömrü 5 dakika olan bir radyoaktif maddeden 19,5 gram .Madde,reaktörden alınıp deney yerine getirilene kadar 40 dakika geçmektedir.Buna göre reaktörden kaç gram madde alınmalıdır?

A 200 B 300 C 500 D 3000 E 5000

1

Cevaplar

2013-02-14T02:23:11+02:00

CCCCCC MMMMMMMMMMMMMMMİİİİİİİİİİİİİ

0