Cevaplar

2012-10-08T20:19:43+03:00

Zatî sıfatlar :
1- Vücut (Varlık),
2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ),
6- Muhalefetü’n- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi)

Sübutî sıfatlar: 
1-Hayat
2- İlim
3- İrade
4- Kudret
5- Sem (işitme)
6- Basar (görme)
7- Kelâm
8- Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin sıfatı Maturudî mezhebine göredir. Diğer İtikat imamımız İmam Eş’arî, bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuş olur.

2 3 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-08T20:19:56+03:00

1)Vücud:Var olmak.Allah vardır,yokluğu düşünülemez.
2)Kıdem:Allahın varlığının başlangıcı yoktur.Allah sonradan meydana gelmiş bir varlık değildir,hiçbir şey yok iken o yine vardı.
3)Beka:Allahın varlığının sonu yoktur.Herşey yok olduktan sonra Allahın varlığı yine devam edecektir.
4)Vahdaniyet:Allahın bir olması demektir.Allah birdir,eşi,benzeri ve ortağı yoktur.
5)Muhalefetün Li'l-havadis:Sonradan olan şeylere benzememek.Allah,yarattıklarından hiçbirine benzemez.
6)Kıyam Binefsihi:Allahın varlığı kendindedir.Allah hiçbirşeye muhtaç değildir,herşey ona muhtaçtır.  
2 3 2