Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-08T20:37:12+03:00


27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu, 13 Aralık 1974’te Ankara’da öldü Yazar, diplomat, politikacı Karaosmanoğulları'ndan Abdülkadir Bey ile İkbal Hanım'ın oğlu Yazar Burhan Asaf Belge'nin eniştesi Yazar Murat Belge'nin eniştesi İlköğrenimine ailesiyle birlikte 6 yaşındayken gittiği Manisa’da başladı 1903’te İzmir İdadisi’ne girdi Ömer Seyfettin, Şahabeddin Süleyman ve Baha Tevfik ile burada tanıştı Babasının ölümünden sonra 1905'te annesiyle birlikte Mısır’a gitti Öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda tamamladı 2'nci Meşrutiyet'in ilanından kısa bir süre önce İstanbul'da geldi 1908’de başladığı İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirmedi 1909’da Şehabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı Muhit, Şiir ve Tefekkür, Servet-i Fünun, Rübab, Türk Yurdu, Peyam-ı Edebi, Yeni Mecmua, İkdam gibi dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı 1916’da tedavi olmak için gittiği İsviçre’de üç yıl kaldı Mütareke yıllarında İkdam gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi 1921’de Ankara’ya çağrıldı"Tetkik-i Mezalim" komisyonundaki görevi nedeniyle Kütahya, Simav, Gediz, Sakarya yörelerini ddlaştı Cumhuriyet'in ilanından sonra 1923’te Mardin, 1931’de Manisa milletvekili oldu Burhan Asaf Belge'nin kızkardaşi Leman Hanım'la evlendi 1932’de Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökin ile birlikte "Kadro" dergisini kurdu 1934’te dergi kapatıldı Tiran elçiliğine atandı 1935’te Prag, 1939’da La Hay, 1942’de Bern, 1949’da Tahran ve 1951’de yine Bern elçiliklerine getirildi 27 Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi Siyasal hayatının son görevi 1961-1965 arasındaki Manisa milletvekilliği oldu Ulus gazetesinin başyazarlığını yaptı Anadolu Ajansı'nın Yönetim Kurulu Başkanı'ydı Ölümünden sonra Beşiktaş'ta Yahya Efendi Mezarlığı'nda toprağa verildi 
Çocukluktan başlayarak babasının zengin kütüphanesinden yararlanıp okuma zevki edindi Mısır'daki günlerinde bu zevki geliştirdi Yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı Fecr-i Âticiler’in "sanat kişiseldir" görüşünü paylaştığı ve "sanat için sanat" yaptığı bu ilk döneminde "Nirvana" adlı bir oyun, makaleler, denemeler, şiirler ve öyküler yazdı Balkan Savaşı ve I Dünya Savaşı sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı Sanatın toplumsal işlevine de ağırlık vermeye başladı Bu ikinci dönem eserlerinde önce Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının dilde yenileşme çabalarına karşı çıktı Sonra Ziya Gökalp'in de etkisiyle Yeni Lisan ve Milli Edebiyat akımını benimsedi Daha çok romancı yönüyle ön plana çıktı Bu türün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri oldu Yazarlık yaşamı boyunca Batı edebiyatı özelliklerine de sıkı sıkıya bağlı kaldı Balzac, Flaubert ve Zola'dan etkilendi Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele aldı Kiralık Konak I Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi II Meşrutiyet’in, Sodom ve Gomore Mütareke döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara Cumhuriyet’in ilk on yılının, Bir Sürgün 2'nci Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır Panorama 1923-1952 yıllarını kapsar 1955’ten sonra da anıları dışında kitap yazmadı Romanları arasında en ünlüleri Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban’dır İlk romanı Nur Baba, 1922’de kitap olarak basılmadan önce gazetede yayınlandı 


Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/38503-yakup-kadrinin-yasadigi-yuzyil.html#ixzz28jKnwgs9

2 1 2
2012-10-08T20:37:17+03:00

19.yüzyılda yakup kadri yaşamış

2 5 2