Cevaplar

2012-10-08T20:48:13+03:00

 

Vatan toprakları üzerinde yaşayan milleti idare eden teşkilâta "devlet" denir.

Canımızı, malımızı dinimizi, namus ve şerefimizi, dış ve iç düşmanlara karşı koruyan devlettir. Devlet olmasa insan, kendi kendini düşmanlara karşı koruyamaz, huzur ve güven içinde yaşayamaz, güçlüler zayıfları ezer, canımız, malımız, dinimiz, namusumuz, tehlikeye düşer. Devletsiz millet ya yok olup gider veya düşmanların kölesi olur.

 

Devletin Başlıca Görevleri:

a) Yurdumuzu, milletimizi, düşmanlara karşı korumak, can ve mal güvenliğini sağlamak,

b) Eğitim, sağlık, yol, su, haberleşme gibi hususlarda milletin ihtiyacını karşılamak,

c) Ülkenin kalkınması, vatandaşların huzur ve mutluluğunun sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

Devletin bunları yapabilmesi için milletin Devlete karşı görevlerini yerine getirmesi gerekir. Millet devlete karşı görevlerini ne kadar iyi yaparsa devlet de millete o derece iyi hizmet eder.

 

Devlete Karşı Başlıca Görevlerimiz Şunlardır:

1- Vergi Vermek

Devlet, yukarıda saydığımız bu hizmetleri vatandaşların ödedikleri vergilerle yapar. Bir kimse vergisini ödemediği veya eksik ödediği halde başkalarının tam olarak ödediği vergilerle yapılan hizmetlerden yararlanırsa, haksızlık etmiş olur. Yapılan işe katkısı olmadığı halde kârına ortak olmak haksızlıktır.

Hakkı olmadığı bir şeyi eline geçirmek, devletin malını, milletin hakkını çalmaktır. Allah'a inanan, milletini seven hiçbir müslüman böyle bir davranışta bulunmaz, üzerinde milyonlarca insanın hakkı olduğu halde Allah'ın huzurunda kolay hesap veremez, sorumluluktan kurtulamaz.

 

2- Kanunlara Saygılı Olmak

Peygamber Efendimiz:

«Emire (İş başındakilere) itaat eden bana itaat etmiş, emire âsi olan bana âsi olmuş demektir.» (134) buyurarak yöneticilere itaat etmenin önemini belirtmiştir.

Peygamberimizin bu sözünden açıkça anlaşılıyor ki; kanunlara saygılı olmamız, halkın huzur ve güvenliği için konulan kurallara uymamız gerekir.

 

3- Askerlik Yapmak

Devlete karşı önemli görevlerimizden biri de askerlik yapmaktır. Askerlik hem dini, hem de milli kutsal bir görevdir. İç ve dış düşmanlara karşı vatanımızı ordumuz korumaktadır.

4 3 4
2012-10-08T20:49:20+03:00

ooo gazeteden bulmassın

1 5 1