Cevaplar

2012-10-08T20:53:24+03:00

1-Araştırmanın Konusu
2-Araştırmanın Amacı ve Önemi
3-Araştırmanın planlanması
4-Problem Cümlesi
5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
6-Varsayımlar
7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)

0
2012-10-08T20:53:28+03:00

Belirlenen bir konuda araştırma yapılırken, belli aşamaları takip etmek, çalışmanın daha hızlı ve verimli olmasını sağlayacaktır Bu aşamalar 8 başlık altında toplanabilir

1-Araştırmanın Konusu
2-Araştırmanın Amacı ve Önemi
3-Araştırmanın planlanması
4-Problem Cümlesi
5-Kaynak Taraması (Anahtar kelimeler, veri toplama yöntem ve teknikleri: Veri türleri/kaynakça (ilgili kurumlar, kütüphaneler, ilgili kişiler, internet) Verileri toplama/sınıflandırma)
6-Varsayımlar
7-Tanımlar ve Sınırlılıklar (Araştırmanın içeriği, Başlıklar/alt başlıklar)
8-Yazım/sunum (rapor yazma teknikleri)

Bilimsel araştırmada verilen bir araştırma konusunu;

-Bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak yürütebilmek,
-Araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirebilmek,
-Araştırma konusuna ait çözüm önerilerini analiz edebilmek,
-Bilimsel kurallara uygun olarak rapor edebilmek,
-Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek,
-Araştırma amacına uygun veri toplama aracını uygulayabilmek,
-Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek,
-Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek,
-Araştırmada elde edilen bulguları yorumlayabilmek,
-Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek,
-Yapılan araştırmayla ilgili özet yazabilmek,
-Araştırma raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken kuralları açıklayabilmek,
-Kurallarına uygun olarak raporlaştırabilmek,gerekmektedir

Bilimsel bir araştırma iki evreden oluşur Bunlar;

A-Araştırma Teknikleri (Araştırmanın Amacı ve Önemi, Veri Toplama Teknikleri)
B-Araştırma Teknikleri (Rapor Yazma Teknikleri)

A ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ: ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ, VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

-Araştırma yapılacak konuda, amacı ortaya tam koyabilmek, çalışmanın önemini vurgulamak,
-Bilimsel araştırma teknikleri doğrultusunda, seçilen konu üzerinde araştırma yaparak, değişik kaynaklardan veri toplamak ve elde edilen verileri doğru olarak analiz edebilmek
-Veri türleri
1-Belgesel tarama (kütüphane)
2-Gözlem
3-Görüşme
4- Yazışma
5- Internet
Çalışmanın bu aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda özetlenmiştir


-Seçtiği konuyla ilgili kaynak taraması yapabilmek


1 Konuyla ilgili kaynak eser ve kişileri belirleyip yazma
2 Kaynak taraması için uygun bir plân hazırlama
3 Kütüphane çalışmalarında katalog kullanma
4 Yararlandığı kaynak ve kişilerden elde ettiği bilgileri not ve fişlere yazma
5 Basın yayın organlarını takip ederek konuya ilişkin bilgileri toplama
6- Internet’ten araştırma yapma

-Araştırma konusuna uygun amaç, önem, varsayım, sınırlılık ve tanımları yazabilmek

1 Araştırma konusuna uygun olarak araştırmanın amacını yazma
2 Araştırma konusuna göre araştırmanın önemini yazma
3 Araştırmanın dayandığı temelleri yazma
4 Araştırma konusunun sınırlılıklarını yazma
5 Araştırma konusuna uygun tanımları yazma


-Araştırma verileri üzerinde temel istatistiksel işlemler ve çözümlemeler yapabilmek

1 Elde ettiği verileri amacına uygun olarak sınıflayıp yazma
2 Sınıflandırdığı veriler üzerinde gerekli olan istatistiksel işlemleri yapma
3 Verileri tablo halinde gösterme
4 Sonuçları kontrol etme

-Bulguların yorumlanması ile ilgili özellikleri açıklayabilmek

1 Bulguların nasıl yorumlanacağını yazma
2 Yorumlamada dikkat edilmesi gereken özellikleri yazma
3 Bulguların yorumlanmasını örnek vererek açıklama

-Araştırmada elde ettiği bulguları yorumlayabilmek

1 İstatistiksel tekniklerle elde ettiği bulguları yazma
2 Bulgular doğrultusunda yorumunu yazma
3 Yaptığı yorumun doğruluğunu tabloya göre kontrol ederek yazma

-Araştırma sonucuna göre öneriler geliştirebilmek

1 Araştırma sonuçlarına dayalı olarak gerçekleştirilebilecek öneriler yazma
2 Bu önerileri önemine göre sıralayıp yazma

-Yaptığı araştırmayla ilgili özet yazabilmek

1 Araştırmanın tüm aşamalarını özetleyerek yazma
2 Yazdığı özeti, araştırmanın ilgili bölümüne yerleştirme

0