Cevaplar

2012-10-08T20:57:35+03:00

Tarihi olaylar pozitif bilimler gibi deney ve gözleme dayanmaz. Bu nedenle objektiflikte zorlanılmaktadır. Bir tarihi olayı değerlendirirken öncelikle yaşandığı dönem göz Önüne alınmalıdır. Örneğin İstanbul'u Fa­tih Sultan Mehmet neden karadan ve denizden kuşat­tı da uçaklarla bombalamadı diyemeyiz.
Yine tarihi olayın yaşandığı dönemin sosyo-kültürel özellikleri de gözönüne alınmalıdır. Örneğin; Osman­lı'nın kuruluşunda atlı göçebe toplumdan hemen tam teşekküllü devlet geleneği beklenemezdi.
Ekonomik şartlar devletlerin kurulmasında toplumla­rın gelişmesinde son derece önemlidir. Örneğin Milli Mücadele yılları yokluk yıllarıdır. Buna rağmen Mus­tafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük mücadele verilmiştir. Biz bugün Kurtuluş Savaşı'nda neden kağ­nılar kullanıldı, motorlu araçlar alınmadı, dersek doğ­ru bir değerlendirme olmaz.
Coğrafya ve coğrafi şartlar da tarihi olaylarda önemli­dir. Bir olayın yaşanması için coğrafi mekânın olmasıgerekir. Ayrıca gerek savaşlar gerekse diğer etkinlik­lerde coğrafi konum ve şartlar elverişli olmalıdır.
Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin bir ne­deni de gerek siyasi coğrafyasının gerekse beşeri coğrafyasının uygun olmasıdır.

10 3 10
2012-10-08T20:58:09+03:00

arkeolojik bulgulara gerçeklik paylarına dikkat edilir hatırladığım kadarı ile

1 5 1