Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-08T21:14:40+03:00

onuşma Dili Ve Yazı Dili Arasındaki Farklar Nelerdir

Bir dilin konuşma dili ve yazı dili olmak üzere iki yönü vardır

Konuşma dili, günlük hayatta diğer insanlarla iletişim kurmak için konuşurken kullandığımız dildir Bu dil, doğal olduğu için konuşurken cümlemizin kurallı olup olmadığına, kelimelerin doğru sıralanıp sıralanmadığına, söyleyişin doğru olup olmadığına pek dikkat etmeyiz Bu sebeple zaman içinde, bölgeden bölgeye değişen birtakım söyleyiş farklılıkları ve kelime farklılıkları ortaya çıkar Bu farklılıkların tarihî süreç içinde, bölgelere göre geçirdiği maceradan o dilin lehçeleri ortaya çıkar

Yazı dili, adından anlaşılacağı üzere yazıda kullanılan dildir Dilde birliği, anlaşma kolaylığını sağlamak için kullanılan kitap dilidir, kültür dilidir, edebî dildir Konuşma dilinin her bölgenin doğal, günlük dili olmasına karşılık yazı dili, okuma yazmada kullanılan ortak dildir

Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar :
- Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır
- Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir dildir
- Yazı dilinde kurallar varken konuşma dilinde yoktur
- Yazı dilinin kullanım sahası konuşma diline göre daha geniştir
- Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili göstermez 

Kaynak: http://www.forumlord.net/j-k-l/45333-konusma-dili-ve-yazi-dili-arasindaki-farklar-nelerdir.html#ixzz28ECaXOB5

1 5 1
2012-10-08T21:15:03+03:00

Konuşma Dili ve Yazı Dili Arasındaki Farklar :

- Bir ülkede bir yazı dili varken birden fazla konuşma dili vardır.

- Konuşma dili doğaldır yazı dili yapma bir dildir.

- Yazı dilinde kurallar varken konuşma dilinde yoktur.

- Yazı dilinin kullanım sahası konuşma diline göre daha geniştir.

- Konuşma dili günlük hayatta farklılık gösterirken yazı dili göstermez.

 

 
0