Cevaplar

2012-10-08T21:19:07+03:00

ŞİİRDE AHENK (SES VE RİTM)

Ahenk:
Ahenk kelimesi uyum anlamına gelmektedir. Edebiyatta ise kelimelerin birbiriyle ses ve anlam bakımından etkileyici bir bütün olması anlamındadır.
Şiirde ahenk;ustaca kullanılan ses akışı,söyleyiş,ritm,ölçü ve her türlü ses benzerliğiyle sağlanır. Şiirde ahengi sağlamak için ölçü,uyak,vurgu,tonlama gibi değişik unsurlar kullanılır.
Şiirde ahnegi sağlayan unsurları şöyle sıralayabiliriz:

1) Vurgu: Bir kelimede hecelerden birinin diğerlerine göre daha baskılı,daha kuvvetli söylenmesidir. Vurgu hem kelimenin anlamını güçlendiren hem de şiiri ahenkli kılan bir unsurdur. Vurgulama ve tonlama şiirin ahengini ve etki gücünü bir kat daha artırır.
Ör:
Gök sarı toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı
Arkada zincirlenen Toros Dağları

2) Tonlama: Anlatılmak istenen duygu veya düşüncenin daha etkili ifade edilebilmesi için ses tonunu değiştirerek okumaya tonlama denir. Böylece acıma,üzüntü,özlem,hayran-
lık,sevgi gibi duygular belirginlik kazanır.
Ör:
Bir sarsıntı… Uyandım uzun süren uykudan,
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan.

3) Ölçü:Ahengi sağlamak şiire belli bir düzen vermek için şiirlerde çeşitli ölçüler kullanılır. Türk edebiyatında hece ve aruz ölçüsü olmak üzere iki çeşit ölçü kullanılmıştır.

1 5 1
2012-10-08T21:19:26+03:00
türk edebiyatında farklı edebi dönemlerde oluşan ses ve ritim, türk edebiyatında farklı dönemlerde oluşan ses ve ritim özellikleri, türk edebiyatında farklı dönemlerde oluşan ses ve ritim, türk edebiyatının farklı edebi dönemlerde oluşan ses ve ritim özellikleri, türk edebiyatında farklı edebi dönemlerde oluşan ses ve ritim özellikleri nelerdir, türk edebiyatında farklı edebi dönemlerde oluşan ses ve ritim özellikler, farklı edebi dönemlerde oluşan ses ve ritim özellikleri nelerdir, türk edebiyatından farklı edebi dönemlerde oluşan ses ve ritim özellikleri, türk edebiyatında farklı edebi dönemlerde oluşan ses ve ritim hakkında bilgi, türk edebiyatında farklı edebi dönemlerden oluşan ses ve ritim özellikleri    
0