Cevaplar

2012-10-08T21:25:46+03:00

Göktürk Yazıtları yada Orhun KitabeleriTürk tarihinin belli bir dönemini hikaye ettikten başka bilinen en eski Türkyazısının ve bilhassa Türk dil ve edebiyatının çok önemli belgesi olan Gök-Türk(Kök-Türk) yazıtları, Doğuda 


Çin sınırlarında yaşamış 


Türklerin en önemli eserleridir. Bunlar 


Orhun ırmağının eski yatağı yakınlarında Koço-Çaydam adlı göl civarında dikilmiş anıtlar üzerindeki yazıtlar (kitabeler) dir. Bir kilometrelik alan üzerindeki bu anıtlar, bugün 


Moğolistan topraklarındadır.


Göktürk alfabesi ile yazılı bulunan ilk anıtlar, 6. yy Yenisey Kırkızları’na aittir. 8. yy Orhun anıtlarında ise edebi güzelliğe ulaşmıştır. Sayfaları fazlaca olan bu taşların en önemlileri bilge Vezir Tonyukuk adında 720 yılında, kendisi tarafından yazdırılmış Tonyukuk Anıtı ile 731’de ölen 


Kül Tigin ve 734’te ölen 


Bilge Kağan Anıtı olmak üzere üç tanedir.

0
2012-10-08T21:25:55+03:00

Göktürk Yazıtları Türk adının geçtiği ilk Türk metin olup; taşlar üzerine yazılmış ilkTürk tarihiTürk devlet adamlarının millete hesap vermesi, milletle hesaplaşması, devletin ve milletin karşılıklı vazifeleri, Türk nizamının, Türk töresinin, Türkmedeniyetinin, yüksek Türk kültürünün büyük vesikası, Türk askerinin dehasının, Türkaskerlik sanatının esasları, Türk feragat ve faziletinin büyük örneğidir.

0