Cevaplar

2012-10-08T21:28:59+03:00

Açık önerme, doğruluk değeri değişkenlere bağlı olarak değişen önermelerdir.

Örneğin:

x) ≡ x < 3 (Önerme tek değişkenli bir açık önermedir, x in tanım kümesi Doğal Sayılar olması durumunda; x = 1 ve x = 2 değerleri icin P(1) in ve P(2) nin değeri doğru diğer x değerleri için yanlıştır)

Q(x,y) ≡ x + 2 = y (İki değişkenli açık önerme, y lerin x ten farkı iki oldugu her x,y değeri için Q(x,y) doğru önermedir)

1 5 1
2012-10-08T21:29:06+03:00
Açık önerme İçerisinde değişken bulunan ve bu değişkenin alacağı değerle doğruluğu veya yanlışlığı kesinleşen önerme. Bir önermede geçen bir ya da birden çok sayıda adın yerine bağsız olacak biçimde birer değişken koymakla elde edilen deyim: ||n-liaçık önerme () biçiminde gösterilir. Anl. açık tamdeyim. Krş.. tek düzenli birliaçık önerme, özelleme, gerçekleme. Örn. '2+2=4' önermesinde '2' sayı adı yerine 'x' değişkeni koymakla x+x=4' birliaçık önermesi elde edilir.  Open sentence, propositional function.  Énoncé ouvert, fonction propositionnelle  
1 5 1