Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-08T21:30:24+03:00

Dini kültürel esaslar olabilir

0
2012-10-08T21:30:54+03:00

Temel inanç esasları Allah'a, Meleklere, Kitaplara, Peygamberlerine, Kadere ve Ahirete iman olmak üzere altı maddedir. Buna İslam'ın amentüsü denir. Şöyle söylenir.

Amentü billahi
vemelâ îketihi
Vekütübihi
Verüsülihi
Velyevmil âhiri
Vebilkaderi hayrihi veşerrihi minallahi teala velba'sü ba'del mevti hakkun.
Eşhedü enlâ ilâhe illallah
Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu veresulüh.

 

0