Cevaplar

2012-09-06T18:25:55+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Ribozom:Protein sentezi

Endoplazmik Retikulum:madde iletimini sağlar hücre içinde.

Golgi: salgı üretimi,madde paketleme

Lizozom:Hücre içi sindirim

Koful:Hücre içinde atık madde ve su depolar.

Sentrozom:Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesini sağlar.

Plastitler:Bitkilerde bulunur:

kloroplâst, kromoplâst ve lökoplâst olarak üçe ayrılır.

0