Cevaplar

2012-10-08T21:47:16+03:00


Hemşirelik hizmetleri gereken alanları saptayıp bunların öncelik sırasını belirledikten sonra hemşire, hemşirelik bakımının amaçlarını belirtir.

Hemşirelik bakımının en önemli amacı, hastanın çalıştırılmasını ve bu çalışmanın hem işvereni hem de çalışanı tatmin etmesini belirtir.


Amaca ulaşıldığında hastanın davranışı, kendisinin tamamen çalışabilecek durumda olduğunu gösterecektir; gerçekleşmesi istenilen davranış budur. O kimse yalnız çalışabilecek durumda olmayacak, aynı zamanda çalıştırılacaktır.

Hasta bakımını planlamada uzun vadeli amaçlar gerekli ve yararlı olmakla birlikte, uzun vadeli amaçlara yol açan ve daha kesin olan kısa vadeli amaçlar özellikle önemlidir.

Kısa vadeli amaçlar kesin olarak nelerin başarılması gerektiğini, hatta en ufak ilerlemeleri gösterir. Bu amaçlara genellikle daha çabuk ulaşıldığından dolayı, hemşirenin yanı sıra hasta da ilerlemeleri izlemekten zevk alır.

Ayrıca hastanın gerekeni yapmama ve uzun vadeli amaçlara doğru ilerlerken kötü alışkanlıklarını üsteleme olasılığı azdır. Kısa vadeli amaçları belirtmenin bir başka yararı da, bireyin günden güne veya haftadan haftaya değişen gereksinmelerini karşılayacak bir bakımın planlanmasına daha kolay uyarlanabilmeleridir.

Amaçlar ister kısa ister uzun vadeli olsun, önceden de anlatıldığı gibi, iyi bir amacın özellikleri uygulanır. 
Bacağı kesik bir hasta olayında şu kısa vadeli amaçlar gelişmenin istenilen sonuca daha doğru ve kesin bir şekilde yöneltilmesine yardımcı olacaktır.

- Hemşirenin yardımıyla oturma durumundan ayağa kalkma durumuna geçmek. 
- Oturma durumundan ayağa kalkma durumuna yardımsız geçmek. 
- Hemşirenin desteğiyle yatağın kenarında 5 dakika ayakta durmak. 
- İskemle veya masaya dayanarak yatağın kenarında 5 dakika ayakta durmak.
- Koltuk değneklerinin yardımıyla 10 dakika ayakta durmak.
- Hemşirenin yardımıyla koltuk değnekleriyle 10 adım yürümek.
- Koltuk değnekleriyle yardımsız 10 adım yürümek. 
- Hemşirenin yardımıyla yapay bacağı doğru bir şekilde takmak.
- Yapay bacağı 10 dakika içinde doğru bir şekilde yardımsız takmak. 
- Yapay bacakla 5 dakika yardımsız ayakta durmak. 
- Yapay bacakla yardımsız 10 adım yürümek ve benzeri.

0
2012-10-08T21:52:40+03:00

CERRAHİ HASTASINDA HEMŞİRELİK SÜRECİ

Bağımsız hemşirelik fonksiyonlarını gerçekleştirmede kullanılan sistematik yaklaşım, hemşirelik süreci olarak ele alınır. Hemşirelik süreci hemşirelik faaliyetlerine rehberlik eden, metodolojik kritik düşünmeyi sağlayıcı bir bakış açısını getirir ve odak noktası belirlenen hasta gereksinimlerini karşılayacak hemşirelik yaklaşımlarıdır. Cerrahi hemşireliğinde süreç kullanımında hastanın bakımında kritik düşünme, karar verme, bilgi ve beceriyi ynı anda kullanma, odak noktayı oluşturur. Sezgi üzerinde temellendirmeden çok, bilimsel yöntemlerin egemen olduğu, düşünme ve eyleme geçme yolu olan süreç, hemşirelik aktivitelerinin organizasyonu ve yönetimine olanak sağlar. Ayrıca hedeflerin önceden belirlenmesi, bakımda öncelikleri ele alma, sonuçları değerlendirme ve ANA’ nın genel bakım standartlarından ödün vermeksizin, cerrahi hastasının bakımında kullanılacak alana özgü standartları geliştirmede yol gösterici olabilir. Bunlar tümüyle dikkate alındığında, meslekte alana özgü genel bir dil kullanılması ve eşitlik ilkesine uygun bakımın sağlanması önem kazanır.  

Hemşirelik süreci:  

1.Bakım yoluyla yanıtlanabilir gereksinimleri belirleme,  

2.Hasta amaçlarını ve hemşirelik işlevlerini tanımlama,  

3.Hemşirelik bakımının sonuçlarının değerlendirmede bir model oluşturur.   

 

 

0