Cevaplar

2012-10-08T23:33:57+03:001. seyran : gezinti
2. cemre düşmek : sıcaklık yükselmek
3. muğlak : karışık,
anlaşılmaz
4. araf : cennet ile cehennem arasında bir yer.
5. tevazu : alçak gönüllülük
6. imanı gevremek : çok yorulmak
sıkıntı çekmek
7. aymaz : gafil,
gözü bağlı
8. iffet : cinsel konudaki bağlılık
9. deyyus : karısının, yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman kimse
10. meşrep : davranış biçimi
mizaç, karakter, huy
11. tenkit etmek : eleştirmek
12. uhrevi : dünyevi olmayan, ahiretle ilgili
13. budala : zekaca geri olan kimse,
ahmak, bön
bir şeye aşırı düşkün olmak (kibarlık budalası)
14. dalyarak : budalalığı yüzünden hep densizlik, küstahlık eden kimse
15. kalender : gösterişsiz, sade yaşayan, alçak gönüllü
özensiz giyinmiş
16. bön : budala, saf, ahmak, avanak
17. nekes : pinti, cimri, elisıkı
18. ihtiyatlı : tedbir alan kimse
19. paspal : bakımsız, dağınık, pis
20. müptela : bağımlı, tutulmuş
aşık
21. izzet : büyüklük, yücelik, ululuk
22. tenzih etmek : birini kötü davranışından soyutlayıp aytı tuttuğunu bildirmek
23. mücrim : suçlu
24. telakki : anlayış
25. terakki : ilerleme, yükseliş, gelişme
26. feragat etmek : hakkından kendi isteğiyle vazgeçmek
27.Ekol
28.Toplum
29.Deneyim
30.Empati

1 1 1
En İyi Cevap!
2012-10-09T01:15:36+03:00

1-öğretim

2-öğrenci

3-veli

4-öğretmen

5-tahta

6-ödev

7-kitap

8-defter

9-kalem

10-silgi

11-matematik

12-fen

13-türkçe

14-edebiyat

15-beden

16-dil anlatım

17-taktir

18-teşekkür

19-başarı

20-tebrik

21-aferin

22-sus

23-bak

24-dinle

25-otur

26-sınıf

27-teneffüs

28-kantin

29-soru

30-çözüm

(=

 

1 5 1