Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-09T00:52:56+03:00

1:Osmanlı devleti asla bir beyliği haraca bağlamamıştır.... Türk beryliklerine tam tersi altın ve dinar vererek tarlalar kurmalarına yardım etmştir... Bizans beyliklerininin sınırları içinde kalmasına izin vermek için onlardan belirli vergiler almıştır!!!!!
2:Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu
Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu
Osmanlı Devleti Öncesi Balkanlar Ve Bizans'ın Durumu - Osmanlı Tarihi Konu Anlatım - Konu Anlatım 

-Balkanlar’da da Bizans’ın toprakları vardı. 


-Bulgar ve Macar krallıkları, Eflak ve Boğdan Prenslikleri, Sırp ve Rum Despotlukları da vardı. 


-Bizans zayıflamıştı ve siyasî bölünmüşlük halindeydi. 


-Anadolu’da da Tekfurlar halk eziyordu. 


Bu durum bölgede Türk hakimiyetini kolaylaştırmıştır. 


-Bizans imparatorluğu küçülmüş, zayıflamış ve iç karışıklık içerisindedir. 


-Anadolu ve Rumeli de tekfur denilen Bizans derebeyleri halktan ağır vergiler alarak ezmektedi


-Balkanlarda siyasi birlik yoktur. 


-Krallıklar (Sırp,Bulgar ve Macar) Prenslikler ve Beylikler (Eflak,Arnavutluk ve Bosna-Hersek) birbirleriyle sürekli mezhep farklılığı ve siyasi nedenlerden dolayı mücadele etmektedirler. 
 


3:

Anadolu’nun Durumu

Siyasi Durum
XIII. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmaya yüz tutmuş ve eski otoritesini kaybetmişti. Anadolu’da, bu yüzyılda kurulan Türk beyliklerinin dışında; İlhanlılar, Bizanslılar ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Trabzon Rum İmparatorluğu bulunmakta idi.

Siyasî, sosyal ve kültürel yönden aynı özelliklere sahip olan Türk beylikleri görünüşte, sembolik bir varlığı olan Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlıydı. İlhanlıların İç ve Doğu Anadolu’ya hakim olmalarına rağmen, Batı Anadolu ile Bizans sınırında bulunan Türk beylikleri, Moğollara vergi vererek varlıklarını sürdürüyorlardı.0
2012-10-09T01:11:19+03:00

1)Osmanlı Devleti'nin, beylikleri önce haraca bağladığı, daha sonra ise tımar sisteminin uygulan­ması ile kesin Osmanlı hakimiyetini yerleştirdiği bilinmektedir. Ancak beyliklerin din, mezhep, dil ve ırk ayırımını en azda tutarak egemenlik altında tutulması, çoğunda yerel yöneticiler atanması da demokrasiyi ve uzun süren birlikteliği sağlamıştır.
Bir yandan hakimiyetini sağlayıp öte yandan da adaletli hoşgörülü politika izlenmiştir. Ve dışarıdaki bazı mücadeleler için (Balkan ülkeleri gibi) beyliklerden destek alınmıştır.2)-Bizans imparatorluğu küçülmüş, zayıflamış ve iç karışıklık içerisindedir.

 

-Anadolu ve Rumeli de tekfur denilen Bizans derebeyleri halktan ağır vergiler alarak ezmektedirler.

 

-Balkanlarda siyasi birlik yoktur.

 

-Krallıklar (Sırp,Bulgar ve Macar) Prenslikler ve Beylikler (Eflak,Arnavutluk ve Bosna-Hersek) birbirleriyle sürekli mezhep farklılığı ve siyasi nedenlerden dolayı mücadele etmektedirler.

 

 

3)Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmiş, Moğol İlhanlılara bağlı duruma gelmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali durumundaydı. Bu siyasi boşluk ortamında Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu.


0