Cevaplar

2012-10-09T09:04:53+03:00

Sayfa 33
Etkinlik : 5.çıkış 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
A.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.Yer kabuğu neden hareket etmektedir?
Mantodaki konveksiyonel akımlardan dolayı yer kabuğu hareket etmektedir.

2.Levhaların hareketler kaç şekilde gerçekleşmektedir?Adlarını belirtiniz.
Levhaların hareketleri 3 şekilde gerçekleşmektedir.
a.Birbirine yaklaşan levhalar
b.Birbirinden uzaklaşan levhalar
c.Yanal doğrultulu yer değiştiren levhalar.

3.Hangi durumlarda levhalardan biri diğerinin altına dalar?
Yoğunluğu fazla olan levha diğerinin altına dalar.

4.Aktif volkanlara nerelerde rastlanır?Niçin?
Fay hatlarının birleştiği yerlerde ve deprem kuşaklarında rastlanır.Çünkü levhalar hareket ettikçe buralarda tepecikler dağlar vb. oluşur ki bunlara volkan denir.Volkanların altındaki levhalada hareket ettikçe lavlar yüzeye yükselir ki bunlarada aktif volkan denir.

5.Deprem bakımından en az tehlikeli yerler nerelerdir?
Volkanik dağların ve sıcak su kaynaklarının olmadığı yerler deprem bakımından en az tehlikeli yerlerdir.

6.Anadolu'da sık aralıklarla deprem olmasının nedeni nedir?
Fay hatlarının Anadoludan geçmesi sık aralıklarla deprem olmasına neden olur.

7.Levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde hangi doğa olayları gerçekleşmektedir?
Okyanusal levha <---Okyanus ortası sırtlar---> Okyanusal levha
Kıtasal levha<---Deniz tabanları--->Kıtasal levha
Okyanusal Levha<---Volkanik Dağlar--->Kıtasal levha

B.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1.Yer kabuğu levha adı verilen parçalardan oluşur.
2.Levha hareketlerinin nedenleri magmadaki konveksiyonel akımlardan dolayı levhalar magmanın akıcı olan kısmında hareket ederler.
3.Levhaların başlıca hareketleri yaklaşma, uzaklaşma, yanyana zıt yönlere kayma

C.Aşağıdaki ifadelereden doğru olanların başına ''D'' , yanlış olanların başına ''Y'' yazınız.
1Aktif volkanlara levha sınırlarında rastlanır. (D)
2Yer kabuğu tek parça halindedir. (Y)
3.Levhalar kıtalarda daha incedir. (Y)
4.Okyanısal levhaların çarpıştığı yerlerde bir diğernini altına dalar.(Y)
5.Aktif volkanlara yalnızca karalarda rastlanır. (Y)
6.Okyanus tabanlarında faylar görlmez (Y)
7.Sıcak su kaynaklarına daha çok deprem olma olasılığının çok olduğu yerlerde rastlanır. (D)


Sayfa 34
1.Aşağıdakilerden hangisi deprem olasılığı en fazla yerlerdendir?
A.Levha kenarları
B.Eski Araziler
C.Deniz Tabanları
D.Kara Kütleleri
E.Yükseltisi fazla olan yerler 

2.
I.Kıvrımlı yapılar
II.Yüksek dağlık alanlar
III.Genç araziler
IV.Fay alanları
Yukarıdaki yerlerden hangilerinde sıcak su kaynaklarına yaygun olarak rastlanır?
A.I ve II
B.II ve III
C.III ve IV
D.I ve III
E.II ve IV 

3.
I.Depremler
II.Toprak erezyonu
III.Volkanik olaylar
IV.Buzul şekilleri
Yerküre iç ısısını yitirmiş olsaydı yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşmezdi ?
A.I ve II
B.II ve III
C.III ve IV
D.I ve III
E.II ve IV


4.Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir ?
A.Fayların oluşması
B.Levhaların hareket etmesi
C.Volkanik olaylar
D.Depremlerin oluşması
E.Sıcak su kaynaklarının oluşması

5.
1.Okyanus ortası sırtlar
2.Volkanik olaylar
3.Kıvrım dağları
Levhaların birbirinden ayrıldığı yerlerde yukarıdaki oluşumlardan hangilerinin görülmesi beklenmez ?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d)1ve2 e)2ve3

6.Aşağıdakilerden hangisi levhaların hareketleriyle ilgili yanlış bir bilgidir ?
a)Yer değiştirmelerinin nedeni mantodaki konveksiyonel hareketlerdir
b)Çarpışma alanlarında yoğunluğu fazla olan diğerinin altına doğru hareket eder
c)Ayrılma alanlarında volkanik olaylar görülür
d)Levha sınırlarında sıcak su kaynakları yaygındır
e)Oluşumu eski olan kara kütlelerinde yıkıcı etkileri daha fazladır

7.
1.Okyanus tabanlarında 
2.Yüksek dağ sıralarının bulunduğu alanlarda
3.Yer kabuğunun tamamında
yukarıdaki yerlerden hangilerinde yer kabuğunun kalınlığının daha fazla olması beklenir?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d)1ve2 e)2ve3

8)Sıcak su kaynaklarına aktif volkanlara ve depremlere aşağıdaki yerlerden hangisinde rastlanması beklenemez ?
A.Kuzey Amerika'nın batısında
B.Akdeniz kıyılarında
C.Asya Kıtası'nın doğusunda
D.Kuzey Asya'da
E.Güney Amerika'nın batısında

9.Yeryüzündeki aktif volkanların büyük bir kısmı aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer almaktadır?
A.Afrika kıyılarında
B.Büyük Okyanus kıyılarında
C.Atlas Okyanusu kıyılarında
D.Batı Avrupa kıyılarında
E.Orta Asya'da

 
8 4 8
2012-10-09T09:05:21+03:00

Sayfa 33
Etkinlik : 5.çıkış 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
A.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.Yer kabuğu neden hareket etmektedir?
Mantodaki konveksiyonel akımlardan dolayı yer kabuğu hareket etmektedir.

2.Levhaların hareketler kaç şekilde gerçekleşmektedir?Adlarını belirtiniz.
Levhaların hareketleri 3 şekilde gerçekleşmektedir.
a.Birbirine yaklaşan levhalar
b.Birbirinden uzaklaşan levhalar
c.Yanal doğrultulu yer değiştiren levhalar.

3.Hangi durumlarda levhalardan biri diğerinin altına dalar?
Yoğunluğu fazla olan levha diğerinin altına dalar.

4.Aktif volkanlara nerelerde rastlanır?Niçin?
Fay hatlarının birleştiği yerlerde ve deprem kuşaklarında rastlanır.Çünkü levhalar hareket ettikçe buralarda tepecikler dağlar vb. oluşur ki bunlara volkan denir.Volkanların altındaki levhalada hareket ettikçe lavlar yüzeye yükselir ki bunlarada aktif volkan denir.

5.Deprem bakımından en az tehlikeli yerler nerelerdir?
Volkanik dağların ve sıcak su kaynaklarının olmadığı yerler deprem bakımından en az tehlikeli yerlerdir.

6.Anadolu'da sık aralıklarla deprem olmasının nedeni nedir?
Fay hatlarının Anadoludan geçmesi sık aralıklarla deprem olmasına neden olur.

7.Levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde hangi doğa olayları gerçekleşmektedir?
Okyanusal levha <---Okyanus ortası sırtlar---> Okyanusal levha
Kıtasal levha<---Deniz tabanları--->Kıtasal levha
Okyanusal Levha<---Volkanik Dağlar--->Kıtasal levha

B.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1.Yer kabuğu levha adı verilen parçalardan oluşur.
2.Levha hareketlerinin nedenleri magmadaki konveksiyonel akımlardan dolayı levhalar magmanın akıcı olan kısmında hareket ederler.
3.Levhaların başlıca hareketleri yaklaşma, uzaklaşma, yanyana zıt yönlere kayma

C.Aşağıdaki ifadelereden doğru olanların başına ''D'' , yanlış olanların başına ''Y'' yazınız.
1Aktif volkanlara levha sınırlarında rastlanır. (D)
2Yer kabuğu tek parça halindedir. (Y)
3.Levhalar kıtalarda daha incedir. (Y)
4.Okyanısal levhaların çarpıştığı yerlerde bir diğernini altına dalar.(Y)
5.Aktif volkanlara yalnızca karalarda rastlanır. (Y)
6.Okyanus tabanlarında faylar görlmez (Y)
7.Sıcak su kaynaklarına daha çok deprem olma olasılığının çok olduğu yerlerde rastlanır. (D)


Sayfa 34
1.Aşağıdakilerden hangisi deprem olasılığı en fazla yerlerdendir?
A.Levha kenarları
B.Eski Araziler
C.Deniz Tabanları
D.Kara Kütleleri
E.Yükseltisi fazla olan yerler 

2.
I.Kıvrımlı yapılar
II.Yüksek dağlık alanlar
III.Genç araziler
IV.Fay alanları
Yukarıdaki yerlerden hangilerinde sıcak su kaynaklarına yaygun olarak rastlanır?
A.I ve II
B.II ve III
C.III ve IV
D.I ve III
E.II ve IV 

3.
I.Depremler
II.Toprak erezyonu
III.Volkanik olaylar
IV.Buzul şekilleri
Yerküre iç ısısını yitirmiş olsaydı yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleşmezdi ?
A.I ve II
B.II ve III
C.III ve IV
D.I ve III
E.II ve IV


4.Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nedenidir ?
A.Fayların oluşması
B.Levhaların hareket etmesi
C.Volkanik olaylar
D.Depremlerin oluşması
E.Sıcak su kaynaklarının oluşması

5.
1.Okyanus ortası sırtlar
2.Volkanik olaylar
3.Kıvrım dağları
Levhaların birbirinden ayrıldığı yerlerde yukarıdaki oluşumlardan hangilerinin görülmesi beklenmez ?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d)1ve2 e)2ve3

6.Aşağıdakilerden hangisi levhaların hareketleriyle ilgili yanlış bir bilgidir ?
a)Yer değiştirmelerinin nedeni mantodaki konveksiyonel hareketlerdir
b)Çarpışma alanlarında yoğunluğu fazla olan diğerinin altına doğru hareket eder
c)Ayrılma alanlarında volkanik olaylar görülür
d)Levha sınırlarında sıcak su kaynakları yaygındır
e)Oluşumu eski olan kara kütlelerinde yıkıcı etkileri daha fazladır

7.
1.Okyanus tabanlarında 
2.Yüksek dağ sıralarının bulunduğu alanlarda
3.Yer kabuğunun tamamında
yukarıdaki yerlerden hangilerinde yer kabuğunun kalınlığının daha fazla olması beklenir?
a)yalnız 1 b)yalnız 2 c)yalnız 3 d)1ve2 e)2ve3

8)Sıcak su kaynaklarına aktif volkanlara ve depremlere aşağıdaki yerlerden hangisinde rastlanması beklenemez ?
A.Kuzey Amerika'nın batısında
B.Akdeniz kıyılarında
C.Asya Kıtası'nın doğusunda
D.Kuzey Asya'da
E.Güney Amerika'nın batısında

9.Yeryüzündeki aktif volkanların büyük bir kısmı aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer almaktadır?
A.Afrika kıyılarında
B.Büyük Okyanus kıyılarında
C.Atlas Okyanusu kıyılarında
D.Batı Avrupa kıyılarında
E.Orta Asya'da

 

1 5 1