Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-09T14:56:59+03:00


Maddi(somut )unsurlar
·Coğrafi konum, 
·Simgeler, 
·Doğal ortam özellikleri,
·İklim özellikleri, 
·Su özellikleri, 
·Arazi yapısı
·Toprak özellikleridir.


Kültürü oluşturan manevi unsurlar
·Dil, 
·Din ve inançlar, 
·Ahlak kuralları, 
·Örf ve adetler, 
·Komşu kültürler, 
·Dünya görüşü, 
·Yasalar ve hukuk kurallarıdır.

2 4 2
2012-10-09T14:57:11+03:00

insanların gelenek ve görenekleri eskilerdeki davranışlardan gelir

2 1 2