Cevaplar

2012-10-09T15:49:55+03:00

Bir işyeri gerçek şahıslar arasında kiraya veriliyor. Kiralayan da kiracı da geçek şahıstır. Bu kira akdine göre işyeri Kira Stopaj Vergisi kiracıya aittir. Kira beddeleri 3 ayda bir nakden ve döviz olarak ödenir.Yaklaşık 3 yıl boyunca kiracı kiralarını ve stopajını düzgün bir biçimde öder.

Daha sonra Kiralayan taşınmazını satar. Satın alan taraf bu defa bir şirkettir. Dolayısıyla tapuda devir şirkete yapılır, taşınmaz şirket envanterine kaydedilir.

Yeni malik kira alacağı için haliyle fatura tanzim eder. Ancak bir farkla; faturayı Net Kira bedeli + Stopaj Tutarı +18 KDV olarak düzenler.

İşte bu noktada kafaları karıştıran bir durum ortaya çıktı. Kimi maliyeciler yeni malik şirket olduğundan ve taşınmaz şirket aktifinde bulunduğundan kira bedeli; "Net Kira + %18 KDV" toplamı olarak ödenir ve fatura buna göre kesilir der. Maliyeye danıştığımızda telefondaki yetkili bu görüşün aynısını tekrarlar. Ancak diğer yandan danıştığımız bir çok YMM ise tam aksine Net Kira + Stopaj+KDV şeklinde fatura kesilir ve kira bu şekilde ödenir der...

Böyle bir durumda yani Net Kira + Stopaj +KDV üzerinden kira ödenmesi halinde kiracı aleyhinde bir durum ortaya çıkıyor. (Ki bu olaya kiracı neden olmuyor.)

Bu konuda fikri olan, konu ile ilgili yasal dayanakları gösterebilecek meslektaşlarıımızdan veya mali hukukla yakından ilgilenen üyelerimizden yardım rica ediyorum.

0