Cevaplar

2012-10-09T16:02:09+03:00
 

Atatürkün Türk Tarihine Verdiği Önem, Atatürk Türk Tarihi araştırmalarına neden önem vermiştir

 Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması ve yeni bir Türk devletinin kurulması üzerine Türk milletinin mazisi, medeni hüviyeti ve insanlık değerleriyle istilaya maruz kalmıştı.Türklerin umumi tarihi başkalarına mal edildiği gibi , Türklerle Avrupalılar arasında çok sert siyasi münasebetler yüzünden , bazı tek taraflı görüş sahibi Avrupalı bilginler tarafından, Türkler hakkında kin ve garaz mahsulü görüşler ortaya atılmıştı.Dünya umumi efkarı, bu görüşlerin tesiriyle Türk’ü sarı ırka bağlı, batılılara nispetle geri bir insan tipi olarak tanıyordu.Türklerin yalnız asker oldukları, her türlü medeni kabiliyet ve istidattan mahrum bulundukları, hiçbir medeni eser yaratmadıktan başka medeniyetleri yok ettikleri ilmi hakikat kisvesine büründürülerek ileri sürülmekte idi.
Bundan başka Türklerin yüzyıllardan beri üzerinde yaşadıkları ve orijinal medeniyet eserleriyle süsledikleriyle vatan toprakları üzerinde bile türlü devletler ilmi dayanaklardan mahrum sözde tarihi delilleri ileri sürerek bu toprakların kendilerine ait olduğunu ileri sürüyorlardı.Birinci Cihan Savaşı’nın sonunda böyle deliller dikkat nazarına alınmak suretiyle Türk topraklarının paylaşılmasını sağlamak için Sevr Antlaşması hazırlanmıştı
Atatürk bu haksız, iftiracı ve kinci tarih iddialarının doğru olmadığına inanıyordu.Türk vatanının bizim olduğuna gerçek tarih şahitti.Türk milletinin eski ve beyaz ırktan bir millet olduğu, parlak medeniyet örnekleri meydana getirdiği, üzerinde yaşadığı toprakların hakiki sahibi bulunduğu bazı batılı bilginler tarafından bile kabul edilmişti.O halde, Türk nesillerine bu hakikatleri bildirmek ve dünya umumi efkarında Türkler hakkında yanlış görüşleri ve bilgileri değiştirmek gerekiyordu.
1928’de Atatürk’e, Fransız okullarında okutulmakta olan bir coğrafya kitabı gösterildi.Bunda Türklerin, sarı ırktan ikinci derecede bir topluluk olduğu iddia ediliyordu.Bu kitap, esaslı bir tarih çalışmasına başlanması için vesile oldu.Bir çalışma planı hazırlandı.Bu planın başlıca konuları şöyle tespit edilmişti: kendn kompozisyon haline getir

0
2012-10-09T16:02:11+03:00
Atatürk'ün Türk Tarihinin Araştırılmasına Verdiği Önem

Atatürk’ün Tarih Görüşü ve Türk Tarihi
Tarihimiz, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, Atatürk’e kadar gerektiği gibi araştırılıp ortaya konulamamıştır. Osmanlı döneminde diğer birçok sosyal ilimlerde olduğu gibi tarihte de yeterli gelişme olmamıştır. Tarihimiz gerektiği gibi araştırılıp, öğretilemediği için insanımıza tarih şuuru da verilememiştir. Bu ise hızla ilerleyen ve bu gelişmeyi geri kalmış toplumları ezmek için kullanan Batılı toplumlar karşısında bir eziklik, kendisine güvensizlik yaratmıştır. Oysa Batı dünyasıaynı dönemlerde Türk devletini, milletini ve ülkesini hedef alan yoğun bir karalamakampanyasına girişmiştir.  burdan bulursun artık oku da bi:)

0