Cevaplar

2013-02-18T17:28:24+02:00
Korku dağları bekler (veya aşırır) korkudan çıldırmak korku düşmek korkunun ecele faydası yoktur korku saçmak (birine) korku salmak korkusundan altına etmek (veya kaçırmak veya yapmak) korku vermek korkuya kapılmak korkuya kesmek
4 1 4
En İyi Cevap!
2013-02-18T17:29:58+02:00

KORKUYLA İLGİLİ DEYİMLER

Korktuğu başına gelmek: Endişe duyduğu, kaygılandığı, olmasını istemediği şeyle karşı karşıya gelmek."Korktuğum başıma geldi, ne yapacağım şimdi ben!" korkudan çıldırmak korku saçmak (birine) korku salmak korkusundan altına etmek (veya kaçırmak veya yapmak)

 

Heyecan ile ilgili deyimler
-Ayağı (ayakları birbirine) dolaşmak: Yürürken herhangi bir sebepten ötürü ayakları birbirine takılmak, sendelemek.”Korkusundan zavallının ayakları birbirine dolaştı.”
-Dili dolaşmak: Heyecan, korku ya da bir hastalık sebebiyle söyleyeceğini şaşırmak, karıştırmak, açık olarak ifade edememek.”Babasını aniden karşısında görünce dili dolaştı, kekelemeye başladı.”
-Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek: Korkudan, heyecandan, yorgunluktan ayakta duramayacak hâle gelmek.”Yokuşu çıktım ama dizlerimin de bağı çözüldü.

KORKUYLA İLGİLİ DEYİMLER

Korktuğu başına gelmek: Endişe duyduğu, kaygılandığı, olmasını istemediği şeyle karşı karşıya gelmek."Korktuğum başıma geldi, ne yapacağım şimdi ben!" korkudan çıldırmak korku saçmak (birine) korku salmak korkusundan altına etmek (veya kaçırmak veya yapmak)

 

Heyecan ile ilgili deyimler
-Ayağı (ayakları birbirine) dolaşmak: Yürürken herhangi bir sebepten ötürü ayakları birbirine takılmak, sendelemek.”Korkusundan zavallının ayakları birbirine dolaştı.”
-Dili dolaşmak: Heyecan, korku ya da bir hastalık sebebiyle söyleyeceğini şaşırmak, karıştırmak, açık olarak ifade edememek.”Babasını aniden karşısında görünce dili dolaştı, kekelemeye başladı.”
-Dizinin (dizlerinin) bağı çözülmek: Korkudan, heyecandan, yorgunluktan ayakta duramayacak hâle gelmek.”Yokuşu çıktım ama dizlerimin de bağı çözüldü.

1 Bekâr gözü, kör gözü     [Atasözü]   
Bekâr erkek, evlenme istek ve Heyecanı içinde olduğundan alacağı kızın kusurlarını göremez

2 Bir korkak bir orduyu bozar     [Atasözü]   
Savaşta, ya da birlikte iş yapacak toplulukta, korkak bir kişi; kaygı, telaş, Heyecan yaratan sözleriyle bozgunluğa yol açar

3 Dili tutulmak     [Deyim]   
Korku, Heyecan gibi nedenlerle söz söyleyemez ol¬mak

4 Dokuz doğurmak     [Deyim]   
1) Merakla, Heyecanla, sabırsızlıkla beklemek 2) Bir işi sıkıntı ve güçlük çekerek sona erdirmek

5 Eli ayağı dolaşmak     [Deyim]   
Telaştan, Heyecandan ne yapacağını şaşırarak dü¬zensiz, karışık iş yapmak   Krş [    Eteği ayağına do¬laşmak     ]

6 Eteği ayağma dolaşmak     [Deyim]   
İvmesinden, Heyecanından, şaşkınlaşarak karışık iş görmek   Krş [    Eli ayağı dolaşmak     ]

7 Fellik fellik (fellek fellek) aramak     [Deyim]   
Telaş ve Heyecanla şuraya buraya koşarak aramak

8 kendinden geçmek     [Deyim]   
Heyecan verici bir durum karşısında aklı ve duygu organları işlemez olmak   Krş [ Kendini kaybet¬mek , Kendinde olmamak  ]

9 kendini tutamamak     [Deyim]   
Bir durum karşısında sessiz kalmayı, Heyecanını sak¬lamayı yap am ayıp bir şeyler söylemek, boşalmak

10 soğuk kanlı*     [Deyim]   
En ağır durumlar karşısında Heyecan, telaş, şaşkınlık göstermeyen, duygularında ölçüyü kaçırmayan

11 İçi içine sığmamak     [Deyim]   
Çok Heyecanlanıp sevinrnek

12 İçi kabarmak     [Deyim]   
1)   Bkz [ İçi kalkmak 2) 3) Heyecanlanmak, karşı koyma duygusu içinde bu¬lunmak  ]

13 yüreği çarpmak     [Deyim]   
Çok Heyecanlanma dolayısıyla yüreği hızlı hızlı ça¬lışmak   Krş [ Yüreği hop etmek, Yüreği kalk¬mak, Yüreği oynamak  ]

14 yüreği hop etmek (hoplamak)     [Deyim]   
Birdenbire korkup Heyecanlanmak   Krş [ Yüreği kalkmak, Yüreği çarpmak, Yüreği oynamak  ]

15 yüreği kalkmak     [Deyim]   
Korkup Heyecanlanmak   Krş [ Yüreği hop etmek, Yüreği çarpmak, Yüreği oynamak  ]

16 yüreği oynamak     [Deyim]   
Birden Heyecanlanmak   Krş [ Yüreği çarpmak, Yüreği hop etmek, Yüreği kalkmak  ]

17 Alı al, moru mor     [Deyim]   
Koşup yorulmaktan, telaş ve Heyecandan yüzü kıpkırmızı kesilmiş

18 Ayağa kaldırmak     [Deyim]   
Telaş ve Heyecana düşürmek

19 Ayağı dolaşmak     [Deyim]   
Utançtan, Heyecandan yürüyüşünü şaşırmak

20 Bastığı yeri bilmemek     [Deyim]   
1) Çok sevinçli olmak 2) Gençlik Heyecanı ile ölçüsüz, aşırı davranışlarda bulunmak

21 Benzi atmak     [Deyim]   
Korkudan, Heyecandan birdenbire benzi sararmak
5 5 5