Cevaplar

2013-02-18T18:46:11+02:00

Türk Pop Müziği ya da diğer adı olan Popüler Türk Müziği, alaturka ve halk müziği kalıpları üzerine modern müzik kalıplarının monte edilmesiyle oluşturulmuş Türk müziği çeşididir.
Batı Avrupa sound'ları baz alınarak geliştirilmiştir. Türk Pop Müziği'nin temellleri 1970'lere dayanır. 1970'lerde Türk Pop Müziği, batıda ses getirmiş parçaların Türkçe aranjmanlarının yapılması şeklinde gelişmeye başlamış ve 1980'lere kadar gelişme göstermiştir. 1980-1990 arası durgun bir dönem geçirmiştir. 1990'lı yıllarda teknolojide meydana gelen gelişmeler ve Türk ekonomisinin gelişmesiyle müzik piyasasını etkilemesi Türk Pop Müziği'nin birden gelişmesine ve Pop Müziği arz ve talebinin artmasına neden olmuştur. 2000li yıllarla birlikte Pop Müziğinin tekrar durgunlaştığı görülmektedir.
Türk Pop Müziği'nin gelişmesine katkıda bulunmuş en önemli olay Eurovision'dur. Özellikle 1970 ile 1980 arası Pop müziğinin lokomotifi olmuştur.
Türk Pop Müziği, günümüze kadar Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden oldukça beslenmiştir. Ancak pop müziğin evrensel çizgilerinden ayrılmamıştır. Evrensel çizgilerden uzaklaştıkça başka müzik türleri ortaya çıkmıştır (arabesk, fantezi, rock, rap) ve bu tür müzikler Popüler müzik kapsamına girmezler

2 3 2
2013-02-18T18:46:27+02:00

Bir Türk müziği olan klasik Türk müziği, makamlıdır. Dünya üzerinde 3 klasik müzikten birisi olarak kabul edilir. Diğer klasik dünya müzikleri ise klasik batı müziği ve Hint müziğidir.

Batılılar, Türk müziği hakkında “aslında bu müzik Bizans ve İran temellidir” gibi bir tez ortaya atınca. Cumhuriyet döneminde “Türk” ve “klasik” kelimeleri kullanılmaya başlanmıştır. Batılıların bu iddaları Türk müzik üstadları tarafından tarihi belgelerle çürütülmüştür.

Cumhuriyet döneminde bazı ideolojik yaklaşımlar sebebiyle radyolarda bile yayınlanması yasaklanan klasik Türk müziğinin, konservatuvarları ancak 1970′li yıllarda ortaya çıkabilmiştir.

Klasik Türk müziğinin adı konusunda tartışmalar hala vardır. Bu tartışmaları yapanlar arasında bu müziğe farklı isimler verenler olmuştur. Örneğin; sadece “musıkî”, “Osmanlı Müziği” veya “Geleneksel Türk Müziği”.

0