Cevaplar

2015-08-04T19:14:59+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Asit ile baz reaksiyona girdiğinde tuz ve genellikle su oluşur.

Asit + Baz -> Tuz + Su

Asitten gelen hidrojen iyonu (H+) ile bazdan gelen hidroksit (OH-) kökünün birleşmesi ile su oluşur. Bu olaya nötralleşme denir.

Nötralleşmenin net iyon denklemi,

H+(suda) + OH-(suda) -> H2O(s) şeklinde ifade edilir.

Nötralleşme tepkimeleri sonucunda ortam asidik, bazik veya nötr olabilir. Bu durum karışımdaki asit ve baz miktarı ile bazın kuvvetine bağlı olarak değişir.

H2SO4(suda) + Ca(OH)2(suda) -> CaSO4(suda) + 2H2O(s)
    Asit                       Baz                     Tuz                  Su

Yukarıdaki denkleme baktığımızda sülfürik asitten gelen hidrojen iyonu (H+) ile kalsiyum hidroksitten gelen hidroksit kökü (OH-) birleşerek suyu oluşturmuşlardır.

H+ + OH- -> H2O

Tuzu oluşturan iyonlar ise kalsiyum hidroksitten gelen kalsiyum iyonu (Ca^{+2} ) ile sülfürik asitten gelen sülfat kökü (SO^{2-}_{4} dür.

Ca^{2+}+ SO^{2-} _{4}-\ \textgreater \ CaSO4

Örneğin sülfürik asit (H2SO4) ile potasyum hidroksit(KOH) karışımını inceleyelim.

H2SO4(suda)+KOH(suda)\ \textless \ -\ \textgreater \   H^{+}(suda )+ SO^{2-} _{suda}+OH^-(s)

Hidrojen ve potasyum iyonları yer değiştirdiğinde

Nötralleşme denklemi: H+(s) +OH-(s) -> H2O(s)
Tuz denklemi: K^+(suda)+ SO^{2-} _{4}(suda)-\ \textgreater \ +K2SO4(suda)
oluşur ve

H2SO4(suda) + KOH(suda) ->K2SO4(suda) + H2O(s) denklemi elde edilir.

Giren atom sayısı çıkan atom sayısına eşit olacağından potasyum hidroksit(KOH) ve suyun(H2O) baş katsayısına 2 yazılarak aşağıdaki denklem elde edilir.

H2SO4(suda) + 2KOH(suda) -> K2SO4(suda) + 2H2O(s)

Her asit-baz tepkimesi nötralleşme tepkimesi değildir. Bazı asit-baz tepkimelerinden sadece tuz oluşur.

HCI(g) + NH3(g) -> NH4CI(k)

Bu tür tepkimelerde su oluşmadığından nötralleşme tepkimesi değildir. Fakat yukarıdaki tepkime asit-bazın sulu çözeltileri halinde gerçekleştiğinde nötralleşme tepkimesi olur.

Aşağıdaki asit-baz tepkimelerini de siz tamamlayın ve tekrar etmiş olun.

HCI(suda)+NaOH(suda) ->
H2SO4(suda) + KOH(suda) ->
CH3COOH(suda) + NaOH(suda) ->
HBr(suda) + Ca(OH)2 (suda) ->
H3PO4(suda) + Mg(OH)2(suda) ->
56 3 56