Cevaplar

2012-10-09T18:41:02+03:00

1870'te Manastır’da doğdu Babasının Plevne'de şehit düşmesinden sonra ailesiyle İstanbul'a geldi İlköğrenimini Tophane'deki Fevziye Mektebinde yaptı Gülhane Askeri Rüşdiyesini bitirdi Tıbbiye İdadisinden sonra Askeri Tıbbiyeden mezun oldu Hekim yüzbaşı oldu
Paris’te 4 yıl cilt hastalıkları ihtisası yaptı Yurda döndükten sonra Mersin, Rodos, Cidde’de karantina hekimliği, sıhhiye müfettişliği yaptı 1914’te emekliye ayrıldı
Darülfünûn’da Türk Edebiyatı Tarihi dersleri okuttu İlk şiiri 1885’te daha öğrenciyken Saadet gazetesinde yayınlandıÖnceleri Muallim Naci’nin etkisiyle divan edebiyatı tarzı şiirle uğraştı Daha sonra Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan’dan etkilenerek Batı tarzı şiire yöneldi Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil’le birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç önemli isminden biri oldu Gelenekçi şairlerin en çok saldırdığı yenilikçi şairdi Diğer Servet-i Fünuncuların tersine bireysel şiiri tercih etti Edebiyat-ı Cedide’nin en aşırı örneklerini verdi Şiire "nesir-musikisi" dedi Şiirlerinde kullandığı "Sâât-i semenfâm", "çeng-i müzehhep", "nay-i zümürrüt" gibi deyimler, imgeler döneminin sanat dünyasında önemli tartışmalar yarattı Heceleri müzik düzeyinde uyumlu kullanmayı savundu Bu tarzda yazdığı en iyi iki örnek: "Yakazat-ı Leyliye" ve "Elhan-ı Şita" şiirleridir
12 Şubat 1934’te beyin kanaması nedeniyle İstanbul’da yaşamını yitirmiştir Kabri Bakırköy'dedir[1]
Edebi kişiliği


Türk şairlerine sembolizmi ve parnasizmi öğreten Şahabettin "sanat sanat içindir" anlayışını benimsemiştir Aruz ölçüsüyle yazdığı eserlerinde ahenge ve müzikaliteye önem vermiştir
Eserleri


Şiir


Tâmât(1887)
Seçme Şiirleri (1934, ölümünden sonra)
Bütün Şiirleri (1984, ölümünden sonra)
Tiyatro


Körebe (1917)
Yalan
Düzyazı


Hac Yolunda (1909)
Evrak-ı Eyyam (1915)
Afak-ı Irak (1917)
Avrupa Mektupları (1919)
Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözleri (1918)
Vilyam Şekispiyer(1932)
Tiryaki sözleri (ÖZDEYİŞLER)
Suriye Mektupları

0