Cevaplar

2012-10-09T19:43:30+03:00

hayal ürünüdür 

      genelikle mutlu biter 

3 3 3
2012-10-09T19:44:22+03:00
Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebi yazılara“hikâye (öykü)” denir.
Hikâye, insan yaşamının bir bölümünü, yer ve zaman kavramına bağlayarak ele alır. 
Hikâyede olay ya da durum söz konusudur. Olay ya da durum kişilere bağlanır; olay ya da durumun ortaya konduğu yer ve zaman belirtilir; bunlar sürükleyici ve etkileyici anlatımla ortaya konur. Hikâyelerde düşündürmekten çok, duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır. 
Hikâyeler, gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısa şekilde anlatır. 
2 5 2