Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-09T20:05:30+03:00

öğretmen bana mı verdi o ödevi sana verdi ben yapmıcam sen yapacan ..... 

10 2 10
2012-10-09T20:07:51+03:00

Ülkemizde özellikle kış aylarında ısınma, sanayi ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan yoğun bir hava kirliliği yaşanmaktadır. Son yıllarda alınan önlemler özellikle doğalgaz kullanımının artmasıyla ısınmadan kaynaklanan kirlilik azaldığı görülmektedir. Ülkemizin nüfusu yoğun olan illerde ve özellikle topografik yapısı, rüzgar, basınç, sis, nem gibi meteorolojik doğal şartlarla, sanayileşme, nüfus artışı, ulaşım yoğunluğu gibi içinde bulunduğu yapay şartlarla hava kirliliği riski taşımaktadır. Motorlu taşıtlardan ileri gelen ve özellikle şehir merkezini etkileyen hava kirliliğine tüm yıl boyunca maruz kalmaktadır. Kış aylarında ısınmadan kaynaklanan kirlilikle de birleşince hava kirliliği sağlığımızı tehdit eden boyutlara ulaşmaktadır. Egzoz gazlarından kaynaklanan kirliliğin azaltılması amacıyla İllerde Çevre Koruma Vakfı tarafından egzoz emisyon ölçümlerine başlanmıştır. Egzoz emisyon ölçümü yapılarak bu ölçümlerden elde edilen gelir yerleşim yerlerinde çevrenin korunması ve iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalarda kullanılmaktadır. 

Bilindiği üzere birçok katı atık doğayı kirletmekte, binlerce yıl sonra doğadan yok olamamaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden bazı atıkların geri dönüşümü ve tekrar değerlendirilmesi gerekir. Bunun için toplama merkezleri ve katı atık tesisleri kurma projeleri ivedilikle uygulamaya koyulmaktadır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında atık kâğıtları enerji kaynağımız olan binlerce ağacı kurtarma adına geri dönüşümü için toplanmaya başlanmıştır. Bu konuda projeler geliştirilmektedir. Diğer taraftan Köylerimiz hızla şebekeli içme suyu tesisine kavuştuğundan dolayı kanalizasyon sorunu doğmuştur. Tesis edilmesi gereken kanalizasyonlara ek olarak fosseptik çukurları ile doğal veya suni arıtma tesisleri kurulması ihtiyacı doğmuş bu konuda gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Fabrikalar ve kanalizasyon atıklarının tarım arazileri ile akarsularımıza bırakılmasını önlemek için yasal düzenlemeler yapılmış arıtma tesisi zorunluluğu getirilmiştir.

14 4 14