Cevaplar

2012-10-09T20:10:57+03:00
Aşk ile viran iden gönlini ma'mûr istemez (gazel) Avnî (Fatih Sultan Mehmed) Âyet-i Sebal-mesânîdir yüzün (tuyuğ) Nesimî Bahâr oldı vü bûstânlarda bülbül (gazel) Gülşehrî Bana bir ilm keşf oldı senün hüsnün kitâbında (gazel) Adnî Beni çevrile öldürse dimen ol yâra kanludur (Gazel) Necatî Bî-dilem dilsitândan ayrıldum (gazel) Ahmed Paşa Bir dil mi kalmışdur bu tîr-i gamzeden kan olmamış (Gazel) Ahmed Paşa Bir yüzi gül gonce-leb dil-dâr dirsen işte sen (Gazel) Necatî Boyun cennetde tûbîye eger salmazısa sâye (gazel) Dehhanî Bulmışum Hakkı enel-hak söylerim (tuyuğ) Nesimî Cân bana bâr-ı girân olurdı cânân olmasa (Gazel) Ahmed Paşa Cân bilmezem ol turra-i Hindûya mı düşdi (gazel) Cem Sultan Cân cemâlün şeminün pervânesidür dostum (gazel) Adnî Cânı neylerdi dil-i bî-çâre cânân olmasa (gazel)
6 3 6
2012-10-09T20:11:04+03:00

http://www.turkceciler.com/siir-ve-gelenek.html                  burdan bulabilirsin

6 4 6