Cevaplar

2012-10-09T20:35:19+03:00

Toplumu bir arada tutan, birleştiren ve kaynaştıran ortak değer sisteminin
yozlaşmasına ve çözülmesine mâni olmak ve bu değerleri korumak demek, bunların olduğu
gibi muhâfazası demek değildir. Hızla gelişen ve değişen dünyamızda hiçbir toplum
gelişmelere kapalı kalarak varlığını devam ettiremez. Bilimde, teknolojide, sosyal, siyasî ve
ekonomik alanlarda ortaya çıkan yeniliklere paralel olarak işlevini yitiren değerlerin yerine
millî bünyeye uygun yeni değerlerin var edilmesi, işlevini devam ettirenlerin ise geliştirilmesi
gerekir. Baş döndürücü bir hızla gelişen ulaşım ve iletişim teknolojisi dünyayı insanın
zihninde küçültmüş ve toplumları birbirine yaklaştırmış, kültürel etkileşimi hızlandırmıştır.
Ancak bu etkileşimde bir denge şarttır. Bu denge sağlanamadığında kültür sömürgeciliğinden
söz edilir.

0