Cevaplar

2013-02-21T19:20:29+02:00

attürkün çok lider bitri olması vb .D:D:D::D:D::D.d.

1 1 1
En İyi Cevap!
2013-02-21T19:21:17+02:00

Atatürk’ün ilkelerini hepimiz biliyoruz. Katı, donmuş dogmalara dayanmayan, akıl, bilim, insan sevgisini öne çıkartan ilkelerdir. Ancak bu ilkelerin ve devrimlerinin temelinde akılcılık olduğunu belki de tekrar vurgulamak gerekiyor. Atatürk, “akıl ve mantıktan uzak zararlı inanış ve geleneklerin toplumu felce uğratacağını, medeniyetin yeni buluşlarının ve teknolojinin dünyayı türlü değişimlere sürüklediği bir dönemde, yüzyılların eskittiği köhne zihniyetlerle, geçmişe saplanmakla varlığımızı korumamızın mümkün olmadığını” ısrarla söyler.
Bugün onun ilkelerinden iki tanesi adeta hedef alınmış durumda. Laiklik ve milliyetçilik kavramları tartışmaya açılıyor.

 

Laiklik Türk Devriminin temel taşıdır. Cumhuriyetin ana niteliğidir. İnsan haklarını ve din ve vicdan hürriyeti dahil, tüm özgürlükleri güvence altına alır. Laik devlet din ayırımı yapmaz. Dünya işlerinin akıl ve bilimle yürütülmesini sağlar. Laik devlette kanunlar hazırlanırken din kurallarından esinlenilmez ve bu kurallara uygunluk aranmaz. Zaten insanın hür kişiliğine en üstün değer tanıyan, tüm sosyal kurumları ferdin hakimi değil, hizmetinde sayan Cumhuriyet sistemi ancak laiklik ilkesi ile gerçekleşebilir. İnsan ancak özgür bir ortamda tam anlamıyla varlığını geliştirebilir. Özgür ortam ise karşılıklı hoşgörü ve saygı ile mümkündür.

Cumhuriyet, eşit, ayrıcalıksız vatandaşlığa dayanır. Veraset ilkesi yoktur. Demokrasiye gerçek anlamda elverişli rejim, Cumhuriyet’tir.
Demokrasilerde siyasal eşitlik, siyasal hürriyet vardır. Ancak siyasi partiler devlet bütünlüğüne, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı tüzük ve program yapamazlar. Sınıf, zümre egemenliğini, diktatörlüğü savunamazlar. Azınlık yaratamaz, bölgecilik, ırkçılık yapamazlar.
Devlet hukukla sınırlı, hukuk öncedir. Fert hürriyetleri, kamu iyiliği ve adalet vardır. Keyfîlik, baskı yoktur. Cumhuriyet, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür kuşaklarla yükselir”.

4 5 4