Cevaplar

2013-02-21T19:34:52+02:00

Anlam, kavram manalarına gelir. Edebiyatta, özellikle Divan Edebiyatı'nda bazı kavranılan ifade etmek için kullanılan klişeleşmiş sözlere verilen addır. Mazmunlar benzetmeli, cinaslı ve nükteli sözlerdir.Örnek:Nergis: GözBadem: GözKeman: KaşOk: KirpikServi: BoyServ-i Revan: Yürüyen sevgiliGonca: Dudak, ağızYılan: SaçGece: Saçİnci: DişDaha önce hiçbir kimse tarafından söylenmemiş mazmunlara bikr-i mazmun denir.

 
0
2013-02-21T19:35:11+02:00

AYNA:
 Edebiyatımızda daha çok Ayine-i İskender şeklinde geçer.İskender, Aristo'nun icat ettiği ayna ile düşmanı görür.Ve ona savunma vaziyeti alırmış.
       
    Cila virmiş ise ayine-i iskender Risto
    Benim sen saykal-ı ayine-i re'y-i savabımsın
                                        (NEDİM)BÂDE:
Üzümden yapılan şaraptır.Bazen manevi aşk manasına gelir.Tasavvuf ehli badeyi Allah'a ulaşmak için gerekli olan coşkunluk, kendini unutma ve geçme hallerini verecek vasıta sayarlar.Bazı terkipler:
Bâde-i gülsün, Bâde-i gül-renk: Gül renkli şarap
Bâde-i gül-fam: Gül kokulu şarap
Bâde-i saad-sâle:Yüz senelik eski şarap
Bâde-i mest, Bâde-i mestane:Keskin şarap
Bâde-i nuşin:İçimi hoş ve kokulu şarap


BEZM:
Sohbet, muhabbet, içki meclisi demektir.Edebi eserlerde ve özellikle Divan şiirinde tek başına kullanıldığı gibi tamlamalar da vardır.
Bezm-i nuşanuş:Durmadan içki içilen meclis
Bezm-i vuslat:Kavuşma meclisi
Bezm-i muhabbet:Aşk meclisi
Bezm-i mey:İçki içilen meclis

Tasavvuf ehlinin yazdığı eserlerde Bezm kelimesi çoğu zaman Bezm-i elest'tir.Ezelde yapılan toplantı, ruhlar meclisi demektir.Kalu bela,Bezm-i ezel ve Beli Ahdi diye de bilinir.Bu meclis Allah'ın ruhlara "Elesti bi rabbiküm" (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) sorusunu sorduğu ve Evet cevabı alınan meclistir.


DAĞ:
Gülün ve gelinciğin ortasındaki siyah tohumdur.İkinci anlamı ise yaradır.Yuvarlaklığı ve kırmızılığı ile daima güle benzer.

YILDIZ:
Şöyle bir mazmunu vardır.Bileyici taşına tutulan ay hançerinden (hilal) çıkan kıvılcımlardır.

SABA:
Sabah rüzgarıdır.Gülleri açtırır.Doğudan eser.Sevgilileri buluşturur.Sevgilinin kokusu bu rüzgarla gelir.Bu yüzden maşukun en büyük sırdaşıdır.

MUM: İnsan vücududur.Fitil insanın canıdır.Buna can ipliği denir.Bu benzetme canın ıstıraptan incelip iplik haline gelmesi ve kıvrım kıvrım bükülmesi ile alakalıdır.Çünki ıstırap insanı kıvrandırır.Can ıstırabı ve kıvrım kıvrım olması sevgilinin sünbül kokan saçı yüzündendir.Sünbül koku ve şekilce saça benzer.Şaçta uzunluk bakımından ömre benzer.Ömür ilerledikçe can ipliğindeki kıvrımlar yani ıstıraplar artar.


HATT-I HUMAYUN:
Padişah fermanının en başındaki tuğra sevgilinin saçıdır.Yazılarda onun yüzü.


LEB: 
kENAR DEMEKTİR.Sevgilinin dudaklarıdır.Rengi ile de şaraba benzetilir.

BÜT: (Farsça)
Put, güzel anlamına gelir.Put taştan yapılır.Ve hareket etmez.Tıpkı onun gibi sevgili de taştandır ve acıması yoktur.

HİLAL: 
Ay'ın hançere benzeyen evresidir.Öldürücü şekliyle maşukları tehdit eder.Ama hilalin bir gece de tamamlanması da bu kastından cayması demektir..

 

0